Agencija za elektroničke medije i Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću u proteklom razdoblju organizirali su niz radionica u Zagrebu, Splitu, Lovranu i Osijeku, na temu nacionalnih manjina u RH, u sklopu edukacije nakladnika.

Javnosti se daje na uvid Finalna verzija publikacije „Mediji i nacionalne manjine“, a koja je nastala iz materijala korištenih tijekom održavanja ovih radionica.

agencija za elektronicke mediji