Vladimir Preselj je izvršni direktor za odnose s javnošću u Millenium promociji. Diplomirao je komunikologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a timu Millenium promocije pridružio se 2012. Vladimir Preselj predavač je na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment na kojoj održava nastavu na kolegiju Odnosi s javnošću u neprofitnom sektoru, a povremeni je predavač i na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu te drugim visokoobrazovnim institucijama.

Što su za vas odnosi s javnošću?

Odnosi s javnošću su planirano i učinkovito upravljanje komunikacijom u svrhu postizanja određenih ciljeva, a izgradnja povjerenja i dobre reputacije uvijek su među tim ciljevima. Naglasak je, kako to i ime kaže, na izgradnji kvalitetnih odnosa s ključnim skupinama dionika.

Na koji način odnosi s javnošću mogu pomoći malim i srednjim poduzetnicima?

Kao što sam spomenuo, bit odnosa s javnošću je upravljanje komunikacijom. Mali i srednji poduzetnici, kao i veliki, imaju usluge i proizvode koje žele pozicionirati na tržištu, a da bi u tome bili uspješni moraju znati na koji način učinkovito komunicirati proizvod ili uslugu, odnosno kako tu komunikaciju oblikovati, kojim kanalima komunicirati i prema kome. Tu su odnosi i s drugim dionicima, primjerice partnerima, medijima i investitorima, gdje odnosi s javnošću imaju značajnu ulogu u izgradnji kvalitetne suradnje u svrhu uspješnijeg poslovanja i prezentacije tvrtke.

U javnosti prevladava mišljenje da su odnosi s javnošću skupa i nedostupna usluga za male i srednje poduzetnike. Smatrate li da je to istina?

Ne mislim da se radi o nedostupnoj usluzi, iako su nužna ulaganja ukoliko želite kvalitetne odnose s javnošću. Međutim, ukoliko se odnosi s javnošću provode na profesionalan i odgovarajući način, siguran sam da uvijek opravdavaju ulaganja i da su rezultati vidljivi.

Mogu li odnosi s javnošću pomoći tvrtkama kako bi postali konkurentniji na tržištu?

Naravno, osobito u izgradnji povjerena s tržištem, odnosno izgradnji dobrog imidža i reputacije. To su vrijednosti koje dugoročno imaju presudnu ulogu u ostvarivanju bolje konkurentnosti na tržištu.

Što je za vas komunikacija?

Jednostavnije bi bilo odgovoriti što komunikacija nije, a u prilog tome govori i veliki broj definicija, pa i činjenica da još uvijek ne postoji konsenzus po pitanju što je sve komunikacija. U kontekstu odnosa s javnošću komunikaciju možemo promatrati kao ključno sredstvo i alat putem kojeg kreiramo, distribuiramo i primamo informacije. Uostalom, i sama riječ komunikacija znači „podijeliti“.

Koliko je važna kvalitetna komunikacija za male i srednje poduzetnike?

Po meni je komunikacija važna koliko i njihova djelatnost, ono što nude na tržištu. Bez kvalitetne komunikacije njihove usluge i proizvodi neće ostvariti puni tržišni potencijal, odnosno lako se može dogoditi da prava vrijednost onoga što rade neće biti prepoznata.

Što mogu očekivati sudionici od  konferencije PRpitch? 

Zasigurno puno zanimljivih i korisnih informacija o odnosima s javnošću, ali i praktičnih savjeta vezano uz komunikaciju usluga i proizvoda, odnosno povećanja konkurentnosti na tržištu.

Podijeli objavu
Prethodni članakTihana Ela Kružić: Analiza medijskog publiciteta je neizostavan alat u komunikaciji s medijima.
Sljedeći članakIva Sekulić: Video je neophodan način komunikacije
Luka Šipić je stručni prvostupnik odnosa s javnošću i vlasnik agencije Vrh komunikacije, a svoj put u komunikacijskoj industriji započeo je 2015. godine. Prvo kao novinar i dopisnik, a zatim je preko pozicije Community Managera za Booze&Blues i stručne prakse u agenciji Media Val stigao do pozicije Account Managera u PlayAD-u. Vodio je projekt i kampanju "PAN - U roku odmah", a aktivno je radio i na projektu "Coca - Cola Shake&Take". Nakon što je završio preddiplomski studij Odnosa s javnošću i studij medija na veleučilištu VERN', šest mjeseci je radio kao asistent u odnosima s javnostima u Komunikacijskom Boutiqueu Sonje Hodak i u agenciji Kursor komunikacije, a 2019. je otvorio svoju agenciju Vrh komunikacije. Održao je nekoliko gostujućih predavanja na Veleučilištu VERN' i na Ekonomskom fakultetu u Splitu, a održao je i edukaciju u Plavom Uredu. Luka je zaljubljenik u sport, posebno u nogomet, a rad na području sportskog PR-a ga posebno veseli. Stručnjak je za osobni brending i rebranding klijenata, a sa svojim timom razvija i kreira originalna komunikacijska rješenja, prilagođena svakom klijentu.