Ponuda stručne literature za studente medija i medijske stručnjake odnedavno je bogatija za jedan novi, jedinstveni udžbenik „Masovno komuniciranje“, čiji je urednik i koautor VERN’ov profesor dr. sc. Stjepan Malović, uz kolege doc. dr. sc. Franju Maletićadr. sc. Gordanu Vilović i dr. sc. Najila Kurtića.

„Ovakva knjiga do sada nije postojala i ona je definitivno doprinos razvoju komunikacijskih znanosti“, napisao je recenzent prof. dr. sc. Nenad Prelog, dok je recenzentica prof. dr. sc. Majda Tafra dodala: „Ovo je uistinu jedinstveno djelo na domaćem tržištu i u tom bi se smislu možda moglo usporediti s klasikom Teorija masovnoga komuniciranja, Denisa McQuaila“. Inače, oboje recenzenata su VERN’ovi suradnici, a dijelove knjige također su napisali i naši profesori na studiju Novinarstva Nensi Blažević i Stanislav Bender.

Knjiga je podijeljena na pet tematskih cjelina: Masovno komuniciranje, Medijska pismenost, Etičnost masovnoga komuniciranja, Medijske politike te Studije slučaja. Namijenjena je prvenstveno studentima na studijskim programima koji proučavaju masovno komuniciranje, novinarstvo, medije, odnose s javnostima i upravljanje komunikacijama, dok se u uvodniku izrijekom preporučuje i za ostale studijske programe Veleučilišta VERN’.

Iz knjige:

Suvremena znanost o komuniciranju postala je jedna od najvažnijih i visoko vrednovanih znanosti. U svijetu se broj studijskih programa, znanstvenih instituta i znanstvenika koji se bave komuniciranjem munjevito povećava. Istodobno, u nas nema recentne literature o komuniciranju u cjelini, a o masovnom komuniciranju pogotovo, iako je sve više studijskih programa koji imaju predmete takvog ili sličnog naziva. Stoga je bilo posve prirodno da se potakne objavljivanje knjige Masovno komuniciranje jer potreba za djelom koje će sabrati znanja o masovnom komuniciranju na jednomu mjestu te analizirati trendove i sintetizirati društvena shvaćanja, izuzetno je velika. Niz istaknutih autora s dugogodišnjim iskustvom u znanstvenom radu te edukaciji na različitim razinama, prihvatili su se velikog posla da na razumljiv i pristupačan način obrade temu masovnog komuniciranja s najrazličitijih aspekata ovog kompleksnog procesa. Obrađene teme uključuju: povijest i razvoj područja, najvažnije koncepte i ideje gotovo svih relevantnih teoretičara, ključne dileme koje se i dan danas nalaze u središtu pozornosti svjetske znanstvene javnosti, medijska politika i zakonodavstvo, medijska pismenost i etički aspekti… sve je to sustavno obrađeno u ovom obimnom djelu koje će zasigurno postati ključno za sve buduće istraživače masovnih medija, Knjiga je prvenstveno namijenjena studentima, ali se njome mogu koristiti i svi komunikatori, najviše novinari, i djelatnici službi odnosa s javnostima, te šira javnost.