Kad bismo Večernji list, koji danas navršava 57 godina, usporedili s ljudskim bićem, zasigurno bi bilo neobično opisati ga kao vitalnu mladu osobu koja živi svoje najbolje godine. No gerontolozi nas uče da kronološka dob nije isto što i biološka ili pak psihološka dob, pa bez ustručavanja možemo reći da je popularni Večernjak i danas jednako mlad i vitalan kao i onog davnog 1. srpnja 1959. godine kad je nastao spajanjem Večernjeg vjesnika i Narodnog lista.

Jednostavno zato što mu puninu života svaki put iznova udahnjuju neke nove generacije novinara, urednika, grafičara, lektora…, ali i nove generacije njegovih čitatelja. Zbog njih, svojih vjernih čitatelja, Večernji list i opstaje sve ove godine, zbog njih pazi na svoju vjerodostojnost, zbog njih je ostao list „malog čovjeka”, zbog njih ide ukorak s tehnološkim promjenama, zbog njih je bio i ostao vodeći dnevni list u Hrvatskoj (u „kategoriji 7 kuna”).

Međutim, ne zanosimo se mišlju da smo nepogrešivi i bez mana. Baš zato početkom lipnja ove godine proveli smo istraživanje među Večernjakovim pretplatnicima, našim najvjernijim čitateljima, kako bismo provjerili je li se promijenilo što u njihovim navikama čitanja, koliko su zadovoljni sadržajem i izgledom lista te kako percipiraju našu političku orijentaciju. Među onima koji su ispunili anketu čak su dvije trećine zaposlenih, od kojih dvije trećine visokoobrazovanih čitateljica i čitatelja.

Rezultati su pokazali da je sadržajem zadovoljna velika većina naših pretplatnika te bi više od dvije trećine njih preporučilo Večernji list svojim prijateljima i znancima. Visoke ocjene dobili su i vizualni izgled, naslovnica, veličina slova te omjer fotografija i teksta. Prema mišljenju većine, politička orijentacija Večernjeg lista je desni centar, no zanimljivo je to da mlađe osobe našu uređivačku politiku doživljavaju desnijom, a jedan dio naših najstarijih pretplatnika smatra je lijevom.

Smatrali je ovakvom ili onakvom, ona će uvijek biti na strani – naših čitatelja.

Dražen Klarić
Dražen Klarić

>Večernji list čitaniji od konkurencij