Savjet online izdavača Srbije (SOIS) usvojio je na prvom ovogodišnjem sastanku Kodeks dobre profesionalne prakse. Kodeks predstavlja prve korake reguliranja standardizacije čitavog online medijskog sektora u pogledu poslovne etike, transparentnosti i standarda kvalitete.

Među osnovnim načelima Kodeksa SOIS izdvajamo sljedeće:

Sloboda govora

(1) Digitalni mediji zasnivaju svoju djelatnost na odsustvu cenzure, garantirajući ustavno pravo svakog građanina da izražava svoje mišljenje i da isto širi riječima – u pisanom ili usmenom obliku, zvukom, slikom ili na neki drugi način.

(2) Оvo pravo ne može se koristiti na štetu prava i ugleda drugih osoba, kao ni pozivati na nasilnu promjenu Ustavom utvrđenog poretka, na vršenje nasilja, ili poticanje mržnje i nasilja nad bilo kojim osobama.

Uvažavanje i zaštita autorskih prava

(1) Izdavači se obavezuju da na svojim digitalnim medijima ne objavljuju sadržaje koji krše Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, odnosno da iste objavljuju isključivo ukoliko imaju pisanu suglasnost vlasnika autorskog prava. (…)

Preuzimanje tekstova drugih izvora

Digitalni medij može preuzeti tekst drugog izvora, djelomično ili u cjelosti, samo uz jasno vidjivo navođenje izvornog medija s kojeg je tekst preuzet i uz obavezno postavljanje validnog linka k originalnom tekstu izvornog medija. Preporučena profesionalna praksa je da se preuzima do jedna polovina teksta uz pozivanje na stranicu izvornog medija gde se nalazi kompletan tekst.

Prodaja reklame i PR objave

Dobra profesionalna praksa podrazumijeva isključivo objavljivanje reklamnih poruka koje su u skladu s važećim zakonom Republike Srbije.

Objavljivanje antireklama i skrivenih PR objava iza kojih stoji oglašivač, a to nije eksplicitno navedeno, ne smatra se dobrom profesionalnom praksom i za posljedicu ima kršenje ovog članka kodeksa.

Sve komercijalne (PR) objave na digitalnom mediju Izdavača moraju imati jasnu oznaku „promocija“, „sponzorirani članak“, „PR objava“ ili slično tome.

Dokument u cjelosti možete preuzeti sa sljedećeg linka: Kodeks dobre profesionalne prakse

Svi digitalni izdavači koji budu poslovali u skladu s Kodeksom stiču pravo da na svojim stranicama objave elektronski bedž kojim potvrđuju svoju usaglašenost s Kodeksom. Dobro je znati i da članstvo u IAB Serbia nije uvjet za stjecanje prava izdavača da nose bedž, ali je uvjet za sudjelovanje u radu Savjeta online izdavača Srbije koji propisuje pravila ovog Kodeksa.

Potpisnici ovog dokumenta su najčitaniji i najznačajniji online mediji u Srbiji. Njihovi predstavnici, u koje spadaju svi članovi IAB Serbia koji dolaze iz redova online izdavača, radili su na Kodeksu tijekom 2013. godine.

Kako IABSerbia navodi, sama implementacija Kodeksa podrazumijevat će period od oko mjesec dana, tijekom kojeg će se obaviti potpisivanje i provjera usaglašenosti potpisnika s propisanim pravilima.