Koliko ste puta na raznim dokumentima vidjeli da se datumi pišu na različite načine? Mjeseci se mogu pisati brojkama, arapskim ili rimskim, iza kojih također dolaze točke ili slova.

Pri pisanju datuma moramo voditi računa o nekoliko stvari: dan je redni broj, dakle uvijek ga pišemo s točkom i arapskim brojkama. Ispred jednoznamenkastih brojeva ne stavljamo nule, kao što u dokumentima često možemo vidjeti (→ 05. 07. 2016.). Nule iznimno pišemo u situacijama kada je računalni program predvidio tzv. kućice u koje upisujemo brojke.

Mjesece možemo pisati brojkama, arapskim ili rimskim, iza kojih također dolaze točke, ili slovima. Ako mjesec pišemo slovima, uvijek ga stavljamo u genitiv, primjerice 14. srpnja / 14. kolovoza/14. rujna itd. Naime, datum je skraćeno pisanje izraza ’14. dan mjeseca srpnja/kolovoza/rujna’, stoga obavezno dolazi u genitivu. Kada mjesec pišemo slovima, iza njega ne stavljamo točku. Također, iza svih članova datuma u pisanju dolaze razmaci.

Ako ispred datuma pišemo ime mjesta, između imena mjesta i datuma stavljamo zarez (→ Zagreb, 19. srpnja 2016.). Ako ispred imena mjesta stavljamo prijedlog ‘u’, zarez nećemo stavljati (→ U Zagrebu 19. srpnja 2016.).

Pravilne inačice pisanja mjesta i datuma:

  • 8. 7. 2016.
  • 8. VII. 2016.
  • 8. srpnja 2016.
  • Zagreb, 8. 7. 2016.
  • U Zagrebu 8. srpnja 2016.