TEHNIKE U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU

2008. godine podjela tehnika odnosa s javnošću definirana je ovako.
Smatrate li da danas toj podjeli nešto nedostaje?