Odlukom Stručnog vijeća Ivana Jeleč, mag. nov., izabrana je u nastavno zvanje predavača iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti.

Na temelju pozitivnog mišljenja Matičnog povjerenstva i pozitivne ocjene nastupnog predavanja Stručnog povjerenstva, Stručno vijeće Bernaysa je donijelo odluku kojom je pristupnica Ivana Jeleč, mag. nov., izabrana u nastavno zvanje predavača i odgovarajuće radno mjesto.

Ivana Jeleč, mag. nov., bavljenje odnosima s javnošću započela je u agenciji za odnose s javnošću Millenium promociji, a od 2014. radi kao voditeljica Centra za odnose s javnošću na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment i asistentica na kolegijima iz odnosa s javnošću. Sudjelovala je u izvođenju nastave na kolegijima Modeli odnosa s javnošću, Korporativno komuniciranje, Strateško komuniciranje, Tehnike odnosa s javnošću, Teorije u odnosima s javnošću te Pisanje u odnosima s javnošću. Osim na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment, tijekom ljetnoga semestra akademske godine 2014./2015. bila je i vanjska suradnica u nastavi na Visokoj poslovnoj školi Zagreb s pravom javnosti, na kolegiju Osnove korporativne komunikacije.