Vlada ukinula Milanovićevu zabranu angažiranja PR agencija

Jučer je u Banskim dvorima održana 73., ujedno i zadnja sjednica u ovoj godini Vlade Republike Hrvatske. Na otvorenom dijelu sjednice raspravljeno je dvadeset i sedam točaka dnevnog reda, a jedna od njih je bila i skandalozna odluka o zabrani angažiranja PR agencija. Tom je odlukom bila diskriminirana cijela profesija, a time je bila ugrožena i poduzetnička sloboda.

Vlada je jučer ukinula Odluku o prestanku važenja odluke o obavljanju poslova odnosa s javnošću kojom je državnim i javnim institucijama zabranjeno angažiranje stručnjaka i tvrtki za obavljanje poslova odnosa s javnošću. Tu odluku je donijela vlada Zorana Milanovića 2012. godine, a prema kojoj se državnim tijelima i tvrtkama samo u iznimnim slučajevima dopuštalo angažiranje PR stručnjaka.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek pojasnila je da su se promijenile okolnosti u međuvremenu, da je državi na raspolaganju cijeli niz sredstava iz fondova EU-a te da postoji potreba da se o tome puno bolje komunicira i izvijesti javnost. Istaknula je  da je vlada stavila naglasak na aktivno djelovanje i informiranje građana o reformskim procesima koje se provode, te da i dalje postoji obaveza da se o angažiranju PR stručnjaka izvijesti Vlada, odnosno nadležna ministarstva.

Sporna zabrana izrazito je bila štetna i to prvenstveno za građane, zatim cijeli javni sektor i na kraju, naravno, i samu struku odnosa s javnošću. Tom se zabranom jasno naglašavalo kako je komuniciranje politika i odluka u javnom sektoru i vladinim institucijama nedovoljno važno iako je upravo komunikacija s javnošću jedan od njihovih najvažnijih zadataka. Zabrana nije značila da funkcija odnosa s javnošću ne postoji. Ona je samo podvlačila odluku prema kojoj ova funkcija nije jako važna. Agencije za odnose s javnošću trajno su radile za pojedine institucije, unatoč zabrani, što je stvaralo loše i netransparentne odnose u samoj profesiji. Ovom je odlukom značaj javnog komuniciranja ponovno stavljeno na ključno mjesto.

Što o ukinutoj zabrani angažiranja PR stručnjaka u državnim i javnim institucijama misle priznati PR stručnjaci, pročitajte u nastavku.

Ana Tkalac VerčičPredsjednica strukovne udruge za odnose s javnošću, HUOJ, prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič, redovita profesorica Katedre za marketing na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu i autorica prvog sveučilišnog udžbenika „Odnosi s javnošću“, kazala je da Hrvatska udruga za odnose s javnošću pozdravlja ukidanje odluke o zabrani pružanja usluga odnosa s javnošću u javnome sektoru i javnim poduzećima. “Smisao odnosa s javnošću u tijelima državne uprave je pomoći u boljem informiranju građana i kroz to potaknuti njihovo sudjelovanje u oblikovanju javnih politika. Vlada Andreja Plenkovića pokazala je da razumije važnost prenošenja informacija o reformama, postizanja razumijevanja i dobivanja podrške javnosti za te reforme. Ukidanje ove odluke, jedinstvene u Europskoj uniji, omogućit će stručnjacima za odnose s javnošću da državnim tijelima i javnim poduzećima pomognu pri predstavljanju njihovog rada i potaknu dijalog u javnom upravljanju.”

Ankica MamićAnkica Mamić, vlasnica i direktorica IM&C agencije smatra da je Vlada Andreja Plenkovića ispravila veliku nepravdu koju je Vlada Zorana Milanovića napravila diskriminirajući jednu cijelu profesiju. Nije nevažno primijetiti i da je u isto to vrijeme dok je hrvatskim poduzetnicima koji se bave odnosima s javnošću zabranjivala rad, za svoje potrebe angažirala strane poduzetnike koji se bave istim tim poslom.
Uloga odnosa s javnošću puno je šira od onoga što se smatra „peglanjem imidža“ političara. Činjenica je kako je u Hrvatskoj stvoreno ozračje da je sve loše i negativno i u tom je ozračju teško uspješno raditi bilo kakav posao. Isto tako su mnoge itekako potrebne reforme, zaustavljene zbog otpora javnosti, koja nije bila dovoljno kvalitetno obaviještena o tome što bi te reforme značile za budućnost Hrvatske.
“Stoga još jednom pozdravljam ovu odluku Vlade Andrije Plenkovića i sigurna sam da će na taj način, osim ispravljene nepravde prema našoj struci i hrvatski građani biti puno bolje informirani o javnim politikama.”

Daria MateljakDaria Mateljak, direktorica agencije Hauska & Partner Grupe i predavačica kolegija Odnosi s javnošću i Strateško razmišljanje na Hrvatskim studijima smatra da je dobro što je Vlada ukinula odluku o zabrani angažiranja komunikacijskih stručnjaka, jer je ta odluka bila besmislena i štetna. Žao mi je što se ukidanje dijelom u medijima komentiralo izrazima poput “peglanja imidža”, jer se uopće ne radi o tome. Vlada, državna tijela i ustanove kao i poduzeća u državnom vlasništvu trebaju podršku komunikacijskih stručnjaka u informiranju i educiranju javnosti o politikama koje se planiraju i provode. Dobri savjetnici mogu utjecati na stvaranje zdravijeg komunikacijskog okruženja u državnom segmentu, poboljšati suradnju državnih tijela s njihovim dionicima. To ujedno znači i manje nezgodnih ili kriznih situacija za te ustanove ili osobe koje ih vode.

Damir Jugo

Damir Jugo, dekan Edwarda Bernaysa i autor dvije knjige o odnosima s javnošću, “Strategije odnosa s javnošću” i “Menadžment kriznog komuniciranja”, ističe da je ova besmislena i diskriminatorna zabrana jedne struke trajala punih 5,5 godina. Ovo ispravljanje nepravde, nikad dotad viđene u državama EU, treba pohvaliti i jasno reći kako ovo nije “legaliziranje peglanja nečijeg imidža” kako će zli jezici sigurno komentirati, već skidanje stigme s jedne struke, ukidanje sive zone koju je zabrana stvorila i korak prema boljoj komunikaciji cijelog javnog sektora!

Davor_DenkovskiDavor Denkovski, viši stručni savjetnik gradonačelnika Grada Zagreba i bivši glasnogovornik Ministarstva obrane i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport smatra da se ovakva odluka trebala dogoditi prije ili kasnije. Koliko se sjećam i famozna Oreškovićeva vlada je razmišljala o ukidanju ove nepravedne i neshvatljive odluke svog prethodnika, ali se tada nije dogodilo ništa. Ispravljena je velika nepravda i, što je još važnije, građani zaslužuju bolje komuniciranje odluka i politika od strane Vlade koju su birali, a ja se nadam da će angažman stručnjaka i agencija ovog tipa u tome uvelike pomoći. Također se nadam da će i opozicija pozdraviti ovakvu odluku Vlade.

Manjgura_Tim_Katarina_Leko_770x880Katarina Leko, direktorica agencije Manjgura, pozdravlja ukidanje zabrane, a s obzirom na razloge njezina uvođenja, ističe kako joj je drago što se domaće PR agencije i u posljednjih pet i pol godina dodatno unaprjeđuju, specijaliziraju, rastu i rade u Hrvatskoj i izvan nje. “Ne samo da je svima vidljivo kako komunikacijski stručnjaci i agencije ne žive od rada za javni sektor, već su konkurentna industrija na slobodnom tržištu, i ključni protagonisti komunikacijske integracije bez koje se danas ne može ozbiljno i učinkovito komunicirati s građanima. U tom smislu PR stručnjaci korisni su i javnom sektoru i građanima, a kao i u svakoj suradnji javnog i privatnog, važno je da su svi procesi transparentni.”

VlatkaSkoricVlatka Škorić, PR projekt menadžerica u Savezu za željeznicu, govori kako struka već godinama traži ukidanje Odluke o zabrani. Javnom sektoru potrebna je povremena podrška agencija jer imaju specifično znanje koje PR stručnjaci u javnom sektoru nemaju. Agencijama se samo vraća tržište koje im pripada. Zapravo, ne bi trebalo komentirati to sto je zabrana ukinuta, nego se zapitati zašto je uopće donesena takva diskriminatorna odluka za cijelu jednu industriju koja raste, ne samo u HR nego I u svijetu?!!

Drazen Dretar_ustroj2015Dražen Dretar, privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Grada Varaždina, radujem se takvoj odluci Vlade RH jer mislim da je zabrana rada PR-agencijama s državnim tijelima bila bezrazložna i potpuno nepotrebna. Vladinim tijelima i institucijama itekako su potrebni stručnjaci koji će znati strateški komunicirati i pridonijeti transparentnijem radu svih vladinih tijela i institucija. Hrvatske PR-agencije prate suvremene trendove i vrlo brzo će pronaći načine kako raditi s javnim upravama. Uvjeren sam da će opravdati svoju ulogu poboljšanjem komunikacije sa svim javnostima. Angažiranjem agencija ne bi se smjelo dopustiti slabljenje postojećih PR-službi u javnom sektoru. Tek suradnjom stručnjaka koji su do sada radili te poslove sa angažiranim agencijama postići će se zadovoljavajući rezultat. Njihova suradnja trebala bi u većoj mjeri biti projektna, odnosno konkretna po pojedinim zadacima.Svakako bi rezultati angažiranja agencija trebali biti mjerljivi i javni. U svakom slučaju, ova odluka Vlade pridonijet će jačanju reputacije PR-a u Hrvatskoj.

Jo KempenJo Kempen, izvršna direktorica Ureda za korporativne komunikacije Hrvatske pošte, pozdravlja ukidanje navedene odluke. To je kvalitetno i za struku, ali i za tvrtke koje nisu mogle koristiti takve usluge, a same nisu imale dovoljno resursa za kvalitetnu i pravovremenu komunikaciju. Hrvatska pošta godinama održava visoke standarde u komunikaciji u potpunosti vlastitim resursima. To zna biti vrlo izazovno ako istovremeno balansirate između strateških poslovnih tema, imidž PR-a koji je nužan za neku konkurentnu komercijalnu uslugu na tržištu u tom trenutku i onda još krene potreba i za kriznim PR-om. Nastavljamo raditi kao i do sada vlastitim resursima, no ukoliko bude potrebe za dodatnom potporom u komunikaciji za neke buduće projekte, drago mi je što znam da ćemo i mi u tom trenutku imati mogućnost koristiti PR usluge. Na našem tržištu postoje respektabilne agencije i vrsni stručnjaci, a koji će sada imati priliku pridonijeti kvalitetnijoj komunikaciji našeg društva.

Mario Aunedi Medek 5Mario Aunedi Medek, direktor – partner agencije Media val, pozdravlja odluku Vlade RH o ukidanju zabrane angažmana agencija za odnose s javnošću u javnom sektoru. Ta odluka je bila duboko diskriminatorna prema agencijama i stručnjacima za odnose s javnošću u odnosu na pravne osobe koje su se sve druge vrste intelektualnih usluga mogle nuditi javnom sektoru. Može se očekivati da bi ishodi ove odluke mogli biti kvalitetnija komunikacija javnih politika prema građanima kao i podizanje razine javnog diskursa.

Davor_BruketaDavor Bruketa, predsjednik Uprave HURA-e i kreativni je direktor i suvlasnik reklamne agencije Bruketa&Žinić OM pozdravlja odluku Vlade, te smatra da će ova usklada s praksom u Europskoj uniji doprinijet kvalitetnijoj i aktivnijoj komunikaciji javnog sektora s javnostima i građanima Republike Hrvatske. Zahvaljujući visokospecijaliziranom znanju i kompetencijama, agencije za odnose s javnošću kontinuirano usvajaju najbolje svjetske komunikacijske prakse te su kao takve kompetentne svojim znanjima i iskustvom doprinijeti kvaliteti provedbe javnih politika i reformi te upravljanju kriznim situacijama i pitanjima od javnog interesa.

Manuela ŠolaManuela Šola, vlasnica Komunikacijskog laboratorija, pozdravlja odluku Vlade RH o ukidanju zabrane državnim i javnim institucijama za angažiranje stručnjaka i tvrtki za obavljanje poslova odnosa s javnošću. Vjerujem da će znanje i iskustvo stručnjaka za odnose s javnošću, uz transparentne natječaje i odabir agencije, doprinijeti jasnoj i artikuliranoj komunikaciji javnog sektora.

Danijel KoletićDanijel Koletić, vlasnik i direktor tvrtke Apriori komunikacije, vjeruje da će javna uprava i javne tvrtke prepoznati ovu odluku Vlade te da će se povećati angažman konzultanata i agencija za odnose s javnošću, iako su neke od javnih kompanija koristile usluge unatoč ovoj odluci.

Ermina Duraj_ustroj2015_2Ermina Duraj, voditeljica Kabineta Župana – službe za odnose s javnošću i protokol Primorsko-goranske županije i autorica knjige Odnosi s medijima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi, Hrvatska udruga za odnose s javnošću posljednjih nekoliko godinama intenzivno je radila na tome da se ukine zabrana angažiranja komunikacijskih stručnjaka u državnim institucijama. No, tek  se ovih dana sve poklopilo. Udružile su se strukovne udruge koje se bave odnosima s javnošću i PR agencije i napokon je ukinuta odluka koja je, rekla bih, usporila razvoj dobrog i kvalitetnog komuniciranja. U državnim institucijama radi puno izvrsnih kolega PR-ovaca koji rade jako puno poslova koje često jedan čovjek ne može stići ni da je supermen, a oni su to uspijevali. Ali, znajući što se još može unaprijediti, i sami su svjesni da je uključivanje i pomoć PR agencija i strateških komunikatora veliki benefit. To je nemjerljiv doprinos boljoj komunikaciji i provedbi javnih politika, međunarodnom i kriznom komuniciranju….Ova je odluka i dokaz da se struka odnosa s javnošću sve više cijeni i u Hrvatskoj. PR nije “uljepšavanje”, kako čitam neke komentare, PR je komuniciranje, a bez dobrog komuniciranja teško da netko može znati što se i koliko dobro radi… Mislim da svi komunikacijski stručnjaci mogu biti ponosni na ovaj korak.

Bozo SkokoI za kraj, izv. prof. dr. sc. Božo Skoko, pročelnik Odsjeka za novinarstvo i odnose s javnošću na Fakultetu političkih znanosti, među prvim je hrvatskim znanstvenicima koji su se sustavno počeli baviti ulogom imidža države u međunarodnim odnosima te upravljanjem identitetom i imidžom gradova i regija. Autor je triju knjiga, a jedna od knjiga je “Kakvi su Hrvati – Ogledi o hrvatskom identitetu, imidžu i neiskorištenim potencijalima”. Skoko smatra da ovu razumnu i korisnu odluku treba pozdraviti iz najmanje dva razloga. Prvi je činjenica da je profesija odnosa s javnošću punih pet godina bila diskriminirana u odnosu na druge profesije. Uz to je Hrvatska bila jedina članica EU u kojoj se primjenjivala takva nakaradna odluka. S druge strane ovim će se omogućiti profesionalna potpora vladi, ministarstvima, institucijama i javnim poduzećima profesionalna potpora u komunikaciji s javnošću. Uostalom znamo da većina EU projekata ima predviđene budžete za komunikacijski dio i taj segment smatra nužnim za realizaciju bilo kojeg projekta.

S obzirom na to da je previše vremena izgubljeno, a budućnost bez kvalitetnih odnosa s javnošću gotovo je nezamisliva, pozdravljamo ukidanje odluke o zabrani pružanja usluga odnosa s javnošću u javnome sektoru i javnim poduzećima.

Bila je ovo posljednja sjednica Vlade u ovoj godini, a premijer Andrej Plenković kolegama ministrima i svim građanima Hrvatske zaželio je sve najbolje o novoj, 2018. godini.