Upravo ovo doba godine prolazi u pripremama za ljetovanje. Oni koji planiraju svoj najdraži ljetni odmor traže idealne destinacije koje će ispuniti njihove želje, dok se oni koji nude usluge u turizmu pripremaju za privlačenjem što većeg broj turista. U online svijetu iz minute u minute se događaju promjene i odvija se komunikacija, stoga je potrebno stalno biti uključen i pratiti što se događa. TripAdvisor je trenutno najpopularnija mreža koja okuplja one koji traže informacije za odmor kao i one koji nude odgovore na tražene informacije.

Što je važno na Trip Advisoru?

 

Kako biste postigli što bolju poziciju na TripAdvisoru potrebno je zadovoljiti 3 važna elementa koji utječu na Popularity Index, a na temelju kojih je potrebno razraditi strukturiranu i dugoročnu komunikacijsku strategiju.

 Motivirajte goste da napišu recenziju!

Popularnost TripAdvisora bazira na činjenici da je vrlo user-friendly što znači da omogućuje vrlo jednostavnu navigaciju i korisne informacije. Svaki gost može napisati recenziju o turističkom objektu u kojem je boravio te time postati su-kreator o određenoj turističkoj destinaciji ili objektu. Bez obzira na ton kojim će biti napisana recenzija od strane gosta, vrlo je važno motivirati goste da pišu svoje recenzije što će vam omogućiti kreiranje daljnje komunikacije.

Redovito pratite recenzije na svom profilu!

Redovito praćenje recenzija na svom profilu omogućuje vam pravovremeni uvid u mišljenje gostiju o vašoj usluzi. Jedini način da utječete na to da gosti napišu što kvalitetnije recenzije o vama jest da vaša usluga bude što kvalitetnija. Kako biste mogli unaprijediti svoju uslugu, bitno je pratiti sve prijašnje recenzije te prihvaćati negativne i pozitivne dojmove gostiju kako biste unaprijedili kvalitetu svoje usluge.

Odgovarajte na recenzije!

Važno je odgovarati na recenzije, te time ostvariti određeni cilj. Potrebno je pomno pročitati recenziju i razlučiti negativnu od pozitivne. Kod odgovaranja na recenzije važno je imati na umu internu kulturu poslovanja i komuniciranja te u skladu s time izraditi plan komunikacije na TripAdvisoru koji će pomoći bržem i efikasnijem odgovaranju gostima. Interna kultura poslovanja i komuniciranja vrlo je važna jer je potrebno zbilja brinuti o usluzi koju nudite te morate biti spremni na prihvaćanje i popravljanje svih nedostataka koji mogu biti napisani od strane gostiju.