PRIOPĆENJE GRADONAČELNIKA

Poštovani,

Povodom današnje javne sjednice Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa ističem da u cijelosti ostajem kod svih ranijih očitovanja, a posebno kod toga da predmet ocjene Povjerenstva ne mogu biti opći akti jedinica lokalne (regionalne) samouprave kao ni zakoni koje donosi Hrvatski sabor.

Vjerujem da će Povjerenstvo u cijelosti primijeniti standarde odlučivanja kakve je formiralo u nedavnom postupku protiv bivšeg ministra financija Borisa Lalovca, koji je bio idejni začetnik, predlagatelj i branitelj propisa kojim se postiže posebna zaštita članova skupine građana kojoj i sam pripada, a u kojem postupanju povjerenstvo nije pronašlo sukob interesa.

U postupanju koje mi se predbacuje kao teret, a kako je i samo Povjerenstvo zaključilo, postupao sam u cijelosti zakonito i u okviru svojih ovlasti, a smatram i sukladno autonomiji odlučivanja na razini lokalne samouprave i prava na ustavom zajamčeno udruživanje radi ostvarenja i zaštite političkog uvjerenja.

Radi interesa javnosti smatram potrebnim ponoviti da je Pravilnik o kojem je riječ izmijenjen tako da obuhvaća i primjenjuje se na sve vrste političkog djelovanja gdje je stranka, kojoj sam na čelu, samo jedan od istih sudionika, pa nema govora o pogodovanju samo jednoj stranci kako je u javnosti stvoren pogrešan dojam.

Gradonačelnik Grada Zagreba
Milan Bandić