Da li je pametno objave brojati, odnosno, zašto sve objave nisu iste?

Publicitet i objava su u sličnom odnosu, kao šuma i drvo. Za opis šume nije dovoljno samo da prebrojimo drveće. Stabla su različitih dimenzija, oblika, vrsta… Dva seljaka sa po 300 stabala, vjerovatno nemaju iste šume. Prvi možda ima 300 hrastova, drugi 300 vitkih breza

Pojednostavljeno možemo reći da korporativni identitet u medijima određuje sve što su mediji o određenoj korporaciji objavili u dužem vremenskom razdoblju. Sve medijske objave tako tvore cjelovit publicitet. Da bismo ga razumjeli moramo analizirati svaku objavu zasebno. Kada predstavljamo rezultate nailazimo na problem. Samo brojanje nije dovoljno.

Publicitet i objava su u sličnom odnosu, kao šuma i drvo. Za opis šume nije dovoljno samo da prebrojimo drveće. Stabla su različitih dimenzija, oblika, vrsta, a osim toga u šumi ima grmova i različitog rastinja… Dva seljaka sa po 300 stabala, vjerovatno nemaju iste šume. Prvi možda ima 300 hrastova, drugi 300 vitkih breza… Isto je i sa objavama. Udarna vijest na naslovnoj strani najčitanijeg časopisa ne može biti isto vrednovana kao pominjanje vašeg poduzeća, ili institucije, među 45 sponzora vatrogasne zabave u lokalnom časopisu manjeg mjesta. Moramno razumjeti da je objava rezultat kompleksnog procesa u kojem autor i uredništvo s površinom/vremenom, kontekstom, oblikom, stavovima i sadržajem objave iskazuju odnos prema određenoj stvari. Upravo se po tim karakteristikama objave međusobno razlikuju.

Da bi numerički izrazili potencijal pojedine objave, u Press Clippingu su razvili uravnoteženi model bodovanja. Kvalitativni dio tog modela uzima u obzir kongitivne aspekte određene objave, dok kvantitativni uzima u obzir doseg medija te površinu ili trajanje pojedine objave. Tako svaka objava može dobiti od najmanje 01 do najviše 10 bodova. Dakle, u listopadu ste imali 14 objava, u studenom 18. Da li ste uvjereni da ste u studenom bili uspješniji? Da li su mediji prema vama zaista naklonjeni?

Press Clipping Slovenija je pripremio posebnu akciju u listopadu tako da u ovom mjesecu možete naručiti testnu analizu Kvalia+ u kojoj se objave neće samo brojati. Više informacija na web stranici: www.pressclipping.si

Piše: Damjan Oblak