PROPR broj 13 podlistak Dnevnog lista o PRu – politička komunikacija ususret izborima u BiH

PRO.PR Pomoć u komunikaciji

TEME BROJA: Svakim izborima sve više naPRedujemo

Političko komuniciranje u eri interneta PECI RECI

Generalni pokrovitelj Svijet komunikacija

PRičanje PRiča– izazov i za politički marketing

Možemo li PRotiv sebe PRipovijedanje je umjetnost.

30 PRO PR Julijana Mikulić Jurković Brand menadžerica Dnevnog lista; Urednica časopisa Banke i Biznis u BiH IMPRESUM Strukovno koncipira: Julijana Mikulić Jurković Urednički kolegij: Julijana Mikulić Jurković, urednica; Selma Dandić, novinarka; Danijel Koletić, strukovno vodstvo. DTP: Tomislav Klišanin U prilogu surađuju: Krešimir Macan, Milica Popović, Valerija Prevolšek, Božo Skoko, Drago Martino-vić, Ljiljana Burzan – Nikolić, Nazif Hasanbego-vić, Miro Raguž, Ejub Kučuk, Tamara Bekčić Kontakt e-mail: brandcommunication@dnevni-list.ba

Sva prava zadržava uredništvo Broj 13/2014.

propr-broj-13-podlistak-dnevnog-lista-o-pru-2-638

propr-broj-13-podlistak-dnevnog-lista-o-pru-3-638

propr-broj-13-podlistak-dnevnog-lista-o-pru-4-638

 

propr-broj-13-podlistak-dnevnog-lista-o-pru-5-638

 

propr-broj-13-podlistak-dnevnog-lista-o-pru-6-638

 

propr-broj-13-podlistak-dnevnog-lista-o-pru-8-638