Na svečanoj promociji u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog svoje je diplome danas primilo više od 350 diplomanata Veleučilišta VERN’, koji su ove godine diplomirali na VERN’ovim preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima.

Dekan Veleučilišta VERN’ prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila i predsjednik Upravnog vijeća VERN’a Branko Štefanović čestitali su 13. generaciji na njihovom uspjehu te ih podsjetili da su na tržištu Europske unije kvalitetno znanje, samoinicijativnost i osjećaj za društvenu odgovornost bitne konkurentske prednosti na tržištu rada, ali i pretpostavke za uspješniju integraciju u europske društvene tokove.

Ovom je prilikom istaknuto i kako se nastavlja humanitarna akcija za pomoć žrtvama poplava u Slavoniji, koju su pokrenuli studenti kroz Udrugu studenata VERN’a, na način da će VERN’ financijski podržati akciju, a ostali partneri iz organizacije svečanosti odreći će se dijela honorara u korist stradalih (Gibonni, K.D. Vatroslav Lisinski, NOVA TV, Sampos d.o.o. i Glazer d.o.o.).

„Siguran sam da ovu diplomu primate s velikom radošću zato što osjećate da ste spremni za nove životne izazove, te da znate načine i putove kako ih prevladati. Na VERN’u ste stekli znanje, vještine i sposobnosti za uočavanje putokaza te vjerujem da vam je sada jasnije kojim putem ići dalje. Znanjem koje ste stekli gradit ćete uspjeh naše zajednice“, istaknuo je dekan Vlatko Cvrtila.

Najboljim studentima u generaciji diplome su uručili dekan Vlatko Cvrtila i prodekanica za studije mr. sc. Višnja Grozdanić.

Diplomantima su na uspješnom završetku studija, putem video poruka čestitali i Mirela Holy, zastupnica u Hrvatskom saboru i predavačica na Veleučilištu VERN’, prof. dr. sc. Damir Boras, dekan Filozofskog fakulteta i rektor u dolasku Sveučilišta u Zagrebu te kolege studenti i profesori.

Sudionike svečanosti zabavljali su Gibonni i Akademski zbor Vladimira Preloga, uz voditeljsku palicu Daniele Trbović.

 

Autor fotografija: Krasnodar Peršun i Petar Vučetić