Pregled najvažnijih događanja PR/Mediji

PR clipping – preuzmite OVDJE

Mediji clipping – preuzmite OVDJE

PRESS CLIPPING

blank razmak red

Napomena ‘dokumenti su dostupni za pregledavanje dva tjedna od dana objave’