Pregled najvažnijih događanja PR/Mediji

PR CLIPPING
tjedni info pregled preuzmite OVDJE

MEDIJI CLIPPING
tjedni info pregled preuzmite OVDJE

 PRESS-CLIPPING (1)

blank razmak red

Napomena ‘dokumenti su dostupni za pregledavanje dva tjedna od dana objave’