Grad Zagreb je pripremljen za prihvat migranata. U pripreme su uključeni gradski uredi i  institucije: Ured za upravljanje u hitnim situacijama, Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Policijska uprava zagrebačka, Zagrebački velesajam, Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradski ured za zdravstvo, Robni terminali Zagreb, Zagrebački holding, Nastavni zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba „dr. Andrija Štampar“ i Ustanova Upravljanje sportskim objektima.

Za mogući smještaj migranata u pripravnosti je:
• Prihvatilište Kosnica s kapacitetom za prihvat 50 osoba;
• Hotel Porin s kapacitetom za prihvat 600 azilanata;
• Zagrebački Velesajam – dva paviljona u kojima je ukupno moguće zbrinuti 1500 do 2000 osoba;
• Ustanova za upravljanje sportskim objektima – dvije dvorane u kojima je moguće zbrinuti oko 800 osoba.

Pripremljena je sva logistika potrebna za prihvat i boravak migranata, kao i sve preventivne epidemiološko-sanitarne aktivnosti i sigurnosna kontrola.
Osigurani su prevoditelji.
Osigurano je 2600 madraca, posteljina i deke, osigurani su suhi obroci, voda i dovoljan broj sanitarnih čvorova.

Prema velikim tvrtkama išao je apel da daju donacije suhu hranu i higijenske potrepštine za migrante.

Pored toga, na zahtjev Državne uprave za zaštitu i spašavanje jedna Postrojba opće namjene civilne zaštite Grada Zagreba mobilizirana je i poslana na ispomoć za podizanje šatorskih naselja u Ježevu.
Specijalističke postrojbe civilne zaštite Grada Zagreba su u pripravnosti.