Vijeće za elektroničke medije je, na sjednici održanoj 14. rujna 2015. godine, donijelo odluku o izdavanju prekršajnog naloga nakladniku RTL Hrvatska d.o.o. zbog kršenja članka 26. stavka 1. alineje 3. i stavka 3. istoga članka Zakona o elektroničkim medijima, temeljem izvršenog nadzora nad emitiranim programom Big Brother u dane 6. i 8. rujna o.g.

Prekršajni nalog izdan je nakladniku RTL Hrvatska d.o.o. kao pravnoj osobi u iznosu od 100.000,00 kuna te odgovornim osobama u iznosu od 10.000,00 kuna.

© 2015 AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE, JAGIĆEVA 31, 10 000 ZAGREB, HRVATSKA
KONTAKTIRAJTE NAS