U organizaciji Dalmatinske podružnice Hrvatske udruge za odnose s javnošću, u Velikoj vijećnici Doma Zadarske županije, u četvrtak, 28. studenoga 2013. godine, Marina Halužan, članica UO-a HUOJ-a predstavila je rezultate istraživanja o odnosima s javnošću u javnom sektoru te je održano i predavanje o kriznom komuniciranju doc. dr. sc. Ivana Tante, dopredsjednika HUOJ-a.

Spomenuto istraživanje provela je Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ), a obuhvatilo je 123 institucije sa 416 zaposlenih u državnoj upravi, županijama, gradovima, ustanovama i sudstvu, istaknula je na samom početku Marina Halužan, članica upravnog odbora HUOJ-a i predsjednica Sekcije za javni sektor HUOJ-a te trenutačno savjetnica za informiranje i odnose s javnošću u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe. U svom izlaganju navela je da, iako su podaci prikupljeni temeljem zahtjeva za pristup informacijama, čak 25 institucija nije odgovorilo na upit. Istraživanje je između ostalog pokazalo kako je u odnosima s javnošću najviše onih sa završenom visokom stručnom spremom, a riječ je uglavnom o Fakultetu političkih znanosti te da u ovom poslu prevladavaju žene. Dakle, čak 80 posto je visokoobrazovanih, ali je potrebna stalna edukacija, navela je Halužan dodavši da je  problem  i u nazivima radnih mjesta osoba zaposlenih u odnosima s javnošću koji bi se trebali ujednačiti.

Ono s čime se kolege u odnosima s javnošću u javnom sektoru susreću jest posao s puno izazova, vrlo ga je zanimljivo raditi jer osoba za odnose s javnošću sudjeluje, odnosno trebala bi sudjelovati u donošenju nekih javnih politika, a s druge strane važno je zadržati vjerodostojnost. Naravno, od velike je važnosti uvijek biti dostupan, dati pravu i upotrebljivu informaciju.” – istaknula je danas u Zadru Marina Halužan.

Doc. dr. sc. Ivan Tanta, dopredsjednik HUOJ-a te voditelj Specijalističkog diplomskog stručnog studija Upravljanje poslovnim komunikacijama na Veleučilištu Vern i docent na odjelu za medije Sveučilišta u Dubrovniku, govoreći o kriznom komuniciranju uz ostalo je kazao: „Krizno komuniciranje u Hrvatskoj trenutačno je na vrlo niskim granama. Ne poštuju se pravila struke u kriznim situacijama. Nitko od nas ne voli krizne situacije i probleme te ih često stavljamo pod tepih, a to je pogrešno.

Iako je krizno komuniciranje u Hrvatskoj trenutačno ocijenio vrlo lošim, kao jedan od dobrih primjera istaknuo je odnose s javnošću glasnogovornika MUP-a Krunoslava Borovca nakon atentata na Ivu Pukanića iz 2008. godine. U svjetskim razmjerima kao jedan od najgorih primjera istaknuo je komunikacije američkog Pan Ama nakon rušenja zrakoplova u Škotskom Lockerbiju. „Volimo kazati da krize nema, a kriza zapravo postoji. Volimo sami sebi ponekad staviti glavu u pijesak. S krizom se treba suočiti! Kriza se nikada ne rješava sama po sebi! Ali ako je niste predvidjeli, onda može imati teške posljedice, a ako ste predvidjeli takvu situaciju, onda je možete i izbjeći” – istaknuo je Tanta.

Nazočne u Zadru pozdravila je i predsjednica Dalmatinske podružnice HUOJ-a Ivana Viđak Bjedov koja je kolege ukratko upoznala s radom podružnice osnovane u veljači ove godine te je pozvala sve one koji to još nisu da se uključe u rad HUOJ-a kako bi zajedničkim snagama podigli kvalitetu struke odnosa s javnošću.

 

Podijeli objavu
Prethodni članakOdržana premijera filma ‘Visoka modna napetost’ – što mediji pišu o filmu
Sljedeći članakDirektor Millenium promocije Mario Petrović jednoglasno izabran za novog člana Nadzornog odbora HUKA
HUOJ je strukovna udruga i okuplja djelatnike koji se bave poslovima vezanim za odnose s javnošću radi unapređenja struke kao i zaštite njihovih interesa kroz različite djelatnosti predviđene Statutom udruge. Udruga radi na obrazovanju i stručnom usavršavanju članova, organizira godišnje konferencije za odnose s javnošću, radionice i stručne rasprave i dodjeljuje godišnju strukovnu nagradu Grand PRix. HUOJ je 2007. pokrenuo stručnu biblioteku „PRint“ (PR international) u kojoj je dosad objavljeno 11 stručnih knjiga i priručnika - prijevoda eminentnih svjetskih i djela naših autora. Rad udruge organiziran je prema sekcijama (Sekcija za javni sektor i nevladine udruge, Sekcija za DOP, Sekcija za korporativne komunikacije, Studentska sekcija), radnim grupama (Radna grupa za digitalne komunikacije, Radna grupa za obrazovanje u OSJ HUOJ edu, Radna grupa za HUOJ certificiranje, Radna grupa za istraživanje stanja u struci) te lokalno po podružnicama HUOJ-a ( Dalmatinska podružnica, Dubrovačka podružnica, Primorsko-istarska podružnica, Podružnica središnje Hrvatske, Slavonska podružnica) Više možete pročitati na: huoj.hr.