Pravila za preuzimanje članaka

Sadržaj na web portalu PRglas.com zaštićen je autorskim pravima.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na PRglas-u ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka PRglas-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu PRglas-u ili bilo kojoj trećoj strani.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na PRglas-u mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Prenošenje sadržaja s web portala PRglas u drugim medijima

Tiskani i elektronički mediji mogu prenositi autorska djela s web portala PRglas.com pod slijedećim uvjetima:

  • ukoliko autor nije izričito zabranio reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti svojeg djela te ukoliko se autorsko djelo koristi u opsegu koji odgovara svrsi i načinu izvještavanja,
  • obvezno je prilikom prenošenja autorskog djela u zaglavlju naznačiti izvor i autorstvo djela (PRglas.com),
  • obvezno je u tijelu teksta prenesenog autorskog djela naznačiti oznaku web stranice na kojoj se nalazi izvorni članak odnosno autorsko djelo koji se prenosi,
  • za objavljivanje odnosno reproduciranje, distribuiranje i/ili priopćavanje javnosti fotografije ili videozapisa potrebno je pravovremeno zatražiti pisanu suglasnost uredništva PRglas-a.