Poštovani članovi i članice HUOJ-a,

Sukladno članku 48. Statuta Udruge sazivam redovnu skupštinu Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Skupština će se održati u ponedjeljak, 29. lipnja 2015. godine s početkom u 17:30 sati, u dvorani Cres, Zagrebački velesajam, Avenija Dubrovnik 15, Zagreb.

Na skupštini je predviđeno usvajanje novog Statuta i Pravilnika o izborima. Oba dokumenta prošla su javnu raspravu i oko njihovog prijedloga usuglasila su se sva 3 tijela HUOJ-a: Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti. Budući da se radi o iznimno važnim dokumentima čije usvajanje Upravni odbor predlaže na skupštini, molim Vas da iskoristite Vaše člansko pravo i obvezu te sudjelujete u radu Skupštine Udruge.

Napominjem da član udruge može glasovati na Skupštini i preko punomoćnika. Punomoć koja se nalazi niže na ovoj stranici, potrebno je ispuniti i skeniranu poslati mailom Glavnoj tajnici HUOJ-a (maja.vela@huoj.hr) i opunomoćeniku.

Nakon izbora članova Verifikacijske komisije Skupštine (predsjednik, zapisničar i ovjerovitelj zapisnika) i Izvješća Verifikacijske komisije predlažem sljedeći

Dnevni red:

1.           Usvajanje predloženog Dnevnog reda
2.           Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane 14. siječnja 2015
3.           Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine HUOJ-a
4.           Izvješće predsjednice HUOJ-a o radu u 2014. godini
5.           Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2014.
6.           Izvješće o radu Suda časti u 2014.
7.           Financijsko izvješće HUOJ-a za 2014. (uz mišljenje Nadzornog odbora)
8.           Plan rada HUOJ-a s financijskim planom za 2015.
9.           Izmjene i dopune Statuta Udruge
10.         Amandman Nadzornog odbora na čl.16 Pravilnika o izboru tijela HUOJ-a
11.         Izmjene i dopune Pravilnika o izboru tijela Udruge
12.         Dodjela priznanja Komunikator godine prof.dr.sc. Viktoru Žmegaču
13.         Proglašenje počasnih članova HUOJ-a
14.         Dodjela HUOJ-evih certifikata CSOJ

 

Materijali za preuzimanje:

1. Obrazac za punomoć
2. Zapisnik sa Skupštine održane 14. siječnja 2015.
3. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine HUOJ-a
4. Izvješće predsjednice HUOJ-a o radu u 2014. godini
5. Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2014
6. Izvješće o radu Suda časti u 2014
7. Financijsko izvješće HUOJ-a za 2014
8. Mišljenje Nadzornog odbora o Financijskom izvješću za 2014. godinu
9. Plan rada HUOJ-a za 2015
10. Financijski plan HUOJ-a za 2015
11. Izmjene i dopune Statuta Udruge
12. Izmjene i dopune Pravilnika o izboru tijela Udruge
13. Amandman NO na čl. 16 Pravilnika o izboru tijela HUOJ-a

S poštovanjem,

mr. sc. Aleksandra Kolarić, CSOJ
predsjednica
HUOJ

 

Podijeli objavu
Prethodni članakReagiranje Ravnateljstva policije: postupanje policije na Trgu sv. Marka
Sljedeći članakZbogom fejsbuče, najcool društvena mreža je YouTube!
HUOJ je strukovna udruga i okuplja djelatnike koji se bave poslovima vezanim za odnose s javnošću radi unapređenja struke kao i zaštite njihovih interesa kroz različite djelatnosti predviđene Statutom udruge. Udruga radi na obrazovanju i stručnom usavršavanju članova, organizira godišnje konferencije za odnose s javnošću, radionice i stručne rasprave i dodjeljuje godišnju strukovnu nagradu Grand PRix. HUOJ je 2007. pokrenuo stručnu biblioteku „PRint“ (PR international) u kojoj je dosad objavljeno 11 stručnih knjiga i priručnika - prijevoda eminentnih svjetskih i djela naših autora. Rad udruge organiziran je prema sekcijama (Sekcija za javni sektor i nevladine udruge, Sekcija za DOP, Sekcija za korporativne komunikacije, Studentska sekcija), radnim grupama (Radna grupa za digitalne komunikacije, Radna grupa za obrazovanje u OSJ HUOJ edu, Radna grupa za HUOJ certificiranje, Radna grupa za istraživanje stanja u struci) te lokalno po podružnicama HUOJ-a ( Dalmatinska podružnica, Dubrovačka podružnica, Primorsko-istarska podružnica, Podružnica središnje Hrvatske, Slavonska podružnica) Više možete pročitati na: huoj.hr.