Hrvatsko novinarsko društvo (HND) apelira na programsko vodstvo HRT-a da hitno promijeni svoju odluku i organizira za večeras najavljeno predizborno sučeljavanje, te da na njega pozove sve predstavnike stranaka ili lista koje prema dosadašnjim ispitivanjima javnog mnijenja imaju izgleda ući u Sabor.

Javna televizija mora imati slobodu i autonomiju uređivanja programa prema profesionalnim novinarskim kriterijima, ali na temelju jasno donesenih pravila. Njezina je obveza građanima pružiti cjelovitu i objektivnu informaciju, a, u ovom slučaju, omogućiti im da tijekom televizijskog sučeljavanja čuju i vide sve one koji imaju izgleda ući u Sabor, kako bi i na temelju toga mogli donijeti odluku za koga će glasati na izborima.

Kriteriji sučeljavanja moraju biti nedvojbeno jasni, jer će zadaća javnog servisa u demokratskim procesima biti dovedena u pitanje ako su ta pravila podložna različitim tumačenjima. Zato držimo da vodstvo HRT-a griješi kada upire prstom u Etičko povjerenstvo Državnog izbornog povjerenstva zbog navodnog pritiska na uredničku autonomiju HRT-a. Povjerenstvo je na prigovor jedne od nepozvanih stranaka samo donijelo mišljenje da HRT nije postupio ispravno kada nije na sučeljavanje pozvao sve koje bi trebao. Vodstvo HRT-a je, međutim, ustrajalo u svojim stajalištima, te donijelo još problematičniju odluku od prethodne – ukinulo je već najavljeno sučeljavanje, što je odluka koja se kosi sa zadaćom javnog servisa.

Zakon o HRT-u jasno definira fuknciju javnog servisa, a to je promicanje pluralizma mišljenja i stavova. Zato još jednom naglašavamo, sučeljavanje se mora održati, a na njega moraju biti pozvani predstavnici svih onih koji izgledno ulaze u Sabor. U protivnom, mislimo da oni koji su ovakve odluke donijeli ne bi smjeli biti na tako odgovornim dužnostima.

Sanja Mikleušević Pavić, predsjednica Ogranka HND-a na HTV-u

Saša Leković, predsjednik HND-a