Ovaj poziv pruža potporu za: pripremu digitalnih paketa koji olakšavaju komercijalizaciju europskih audiovizualnih djela putem VOD usluga koje se pružaju u zemljama u kojima ta djela nisu dostupna; te inovativne pristupe objavama na višestrukim platformama jednog ili više europskih filmova barem u dvije zemlje koje sudjeluju u potprogramu MEDIA.

Rok za prijavu prijedloga je 17. rujna 2015.

Više

kreativna_europa_media