Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

Na temelju članka 27. Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode, ravnateljica Agencije raspisuje natječaj za radno mjesto:

1. Stručni suradnik za odnose s javnošću i informiranje u Uredu za odnose s javnošću u Ravnateljstvu
– 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, biotehničkih, društvenih ili prirodnih znanosti
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati s iskustvom rada na društvenim mrežama (community management).

2.  Viši stručni/a suradnik/ica za odnose s javnošću i informiranje u Uredu  za odnose s javnošću  Ravnateljstvu
– 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, biotehničkih, društvenih ili prirodnih znanosti
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • minimalno 5 godina radnog iskustva u struci

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati s iskustvom rada na društvenim mrežama (community  management).

Uz prijavu kandidati su dužni su priložiti:

 • životopis
 • preslika diplome najviše završene škole
 • preslika uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne stariji od 6 mjeseci
 • preslika identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 31.01.2015. na adresu:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode
Ksaverska cesta 4, Zagreb 
s naznakom: „Za natječaj“

Prijava traje do 31. siječnja 2015.