Pokrenuta je kampanje za ljudska prava na internetu pod nazivom ‘Dislajkam mržnju – ne govoru mržnje na internetu‘ te je objavljen promotivni video.

Kampanja – Dislajkam mržnju

Internet pruža mogućnost za stvaranje, objavljivanje, distribuiranje i konzumiranje medijskih sadržaja osiguravajući prostor za punu participaciju, angažman i samoizražavanje. S razvojem društvenih mreža svi možemo sudjelovati u cyberspaceu na razne načine, u rasponu od održavanja kontakta s prijateljima i ostvarivanja novih kontakata do razmjene različitih sadržaja.

Online prostor daje nam nove mogućnosti povezivanja s drugima s kojima dijelimo stavove i vrijednosti. No u online prostoru također možemo biti žrtva i počinitelj cyberbullyinga i govora mržnje u različitim oblicima.

Govor mržnje nije nova tema na internetu. Njegova online dimenzija i potencijalna šteta u demokratskim procesima nam daje sve nove razloge za djelovanje.

U svim međunarodnim dokumentima koji govore o ljudskim pravima i slobodama, a samim tim i o potrebi borbe protiv rasizma i rasne diskriminacije, kojih je Hrvatska potpisnica, govori se o potrebi sprječavanja govora mržnje.

U svrhu proaktivnog djelovanja na internetu i u zajednici te prateći preporuke i smjernice Vijeća Europe, Ministarstvo socijalne politike i mladih pokreće nacionalnu kampanju „NE govoru mržnje na internetu“. Opći cilj kampanje je informirati i senzibilizirati javnost, posebno djecu i mlade, o poštivanju ljudskih prava kao i o negativnim utjecajima govora mržnje.

NAŠA ljudska prava

Više o kampanji možete pogledati na službenoj stranici DISLAJKAM MRŽNJU

DISLAJKAM MRŽNJUAmbasadorica kampanje Iva Šulentić

Mediji o kampanji

– S internetom smo dobili nešto pozitivno i nešto loše. Može biti potpora učenju, put u novi prostor. No, većina djece se ne koristi njime u edukativnom smislu – kaže Opačić za 24 sata.

 

“87 posto mladih koristi se e-mailom, chatom, društvenim mrežama i drugim oblicima komunikacije provodeći na internetu prosječno tri sata dnevno, internet je dvorište 21. stoljeća, ne zagađujmo ga mržnjom, kada vrijeđaš to govori više o tebi nego o drugima, pazite na svoje riječi, poštujmo različitosti, dislajkaj mržnju”, poruke su promotora kampanje iz jednominutnog spota “Dislajkam mržnju” koji je izradio redatelj Darko Drinovac. INDEX

 

Određena količina anonimnosti i mogućnosti lažnog predstavljanja koju pruža internet zasigurno je jedan od razloga zbog kojega je lako postati i žrtva, ali i online “zlostavljač”, na što se osvrnula i potpredsjednica Vlade Milanka Opačić na predstavljanju kampanje. Naglasila je da nekada govor mržnje može ostati samo na napisanim riječima, dok nekada posljedice mogu biti daleko gore.

S internetom smo dobili nešto pozitivno i nešto loše. Pozitivno je, i to uvijek nastojimo govoriti djeci, to da mogu doći do određenih informacija, da više nemaju prepreka u novim spoznajama, novim znanjima. Može biti potpora učenju, može biti put u neki novi prostor. Međutim, većina djece se koristi samo društvenim mrežama, koristi se nekim sadržajima koji nisu pretjerano edukativni. NETOKRACIJA