[Podružnica Središnje Hrvatske] „Koliko god nam se činilo da smo majstori komuniciranja, abecedu je uvijek dobro ponoviti“

U četvrtak, 9. listopada u Gradskoj vijećnici u Koprivnici održan je prvi dio edukacije namijenjene udrugama –„Abeceda komuniciranja“. Besplatnu edukaciju organizirala je Udruga Koprivnički krug u suradnji sa podružnicom za Središnju Hrvatsku HUOJ-a, Koprivničko-križevačkom županijom i Gradom Koprivnicom.

Melita Pavlek, predsjednica HUOJ-eve podružnice za Središnju Hrvatsku upoznala je prisutne sa ulogom i važnosti korištenja alata odnosa s javnošću kod upravljanja udrugom: „Svaka udruga treba poraditi na odnosima s javnošću i komunikaciji jer je oblikovanje javnih politika i poboljšanje u lokalnoj zajednici nemoguće bez civilnog društva“.

Predstavnici udruga na edukaciji su saznali kako napisati priopćenje, kako se pripremiti za nastup na radiju ili televiziji, zašto je press clipping važan, što napraviti kada dođe do krize, zašto je bitna interna komunikacija, na koji način treba lobirati, kako pripremiti konferenciju za novinare i sl.

Na radionici su sudjelovale i novinarke Dina Ivačić i Sandra Levak Miklošić koje su pojasnile  na koji način napisati dobar poziv i informativne materijale za medije te kako komunicirati i graditi odnos s njima.

U sklopu edukacije tiskana je i brošura „Abeceda komuniciranja“ u kojoj su sadržane smjernice za uspješno upravljanje odnosima s javnošću u udruzi.

Drugi dio edukacije održati će se u utorak, 11. studenoga u prostorima Koprivničko-križevačke županije u 18,00 sati gdje će dugogodišnji stručnjak u odnosima s javnošću Dražen Dretar upoznati članove udruga kako se najbolje pripremiti za radijsku ili televizijsku emisiju i odraditi uspješan javni i medijski nastup.

Podijeli objavu
Prethodni članakFOKUS NA ETIKU, VRIJEDNOST I SADRŽAJ U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU
Sljedeći članakNatječaj za PR agenciju: 7 koraka za uspjeh
HUOJ je strukovna udruga i okuplja djelatnike koji se bave poslovima vezanim za odnose s javnošću radi unapređenja struke kao i zaštite njihovih interesa kroz različite djelatnosti predviđene Statutom udruge. Udruga radi na obrazovanju i stručnom usavršavanju članova, organizira godišnje konferencije za odnose s javnošću, radionice i stručne rasprave i dodjeljuje godišnju strukovnu nagradu Grand PRix. HUOJ je 2007. pokrenuo stručnu biblioteku „PRint“ (PR international) u kojoj je dosad objavljeno 11 stručnih knjiga i priručnika - prijevoda eminentnih svjetskih i djela naših autora. Rad udruge organiziran je prema sekcijama (Sekcija za javni sektor i nevladine udruge, Sekcija za DOP, Sekcija za korporativne komunikacije, Studentska sekcija), radnim grupama (Radna grupa za digitalne komunikacije, Radna grupa za obrazovanje u OSJ HUOJ edu, Radna grupa za HUOJ certificiranje, Radna grupa za istraživanje stanja u struci) te lokalno po podružnicama HUOJ-a ( Dalmatinska podružnica, Dubrovačka podružnica, Primorsko-istarska podružnica, Podružnica središnje Hrvatske, Slavonska podružnica) Više možete pročitati na: huoj.hr.