Razvoj kulture međusobne komunikacije i prihvaćanje kritičkog razmišljanja osnova je svakog razvoja pa tako i održivog razvoja i realizacije ideje pametnih sela, kako u Gorskom kotaru, tako i u cijeloj Hrvatskoj

Lokalna razvojna agencija PINS, koja djeluje na području Gorskog kotara već dvije godine, održava niz coworking radionica na razne, uglavnom poduzetničke teme (online prodaja, digitalno poslovno komuniciranje, itd.) s ciljem pretvaranja dobrih ideja u uspješne projekte. Polovicom rujna PINS je održao coworking radionicu u Delnicama na kojoj se raspravljalo o održivom razvoju u kontekstu aktualnih klimatskih promjena i energetske tranzicije u nisko-ugljično društvo te o europskoj inicijativi razvoja pametnih sela kao prilika za lokalne poduzetnike.

Coworking u Gorskom kotaru
Istaknute su specifičnosti ruralnih sredina, s posebnim osvrtom na rješenja i tehnologije koje doprinose povećanju zapošljivosti lokalnog stanovništva. Predstavljeni su primjeri uspješnih seoskih zajednica iz Gorskom kotaru sličnih brdsko-planinskih (alpskih) predjela u Europi, a govorilo se i o tehnologijama koje su primjenjive u domaćem okruženju. Radionice razvojne agencije PINS do sada je pohađalo više od stotinu polaznika. „Iako u Gorskom kotaru za sada nemamo niti jedno pametno selo u formi kako ga definira EU inicijativa – više se tu može govoriti o nizu manjih infrastrukturnih projekata (gradnja pametnih mreža, npr.) – intenzivno radimo na umrežavanju (networkingu) i edukaciji ljudi u manjim mjestima o nizu novih tema, među kojima je i tema pametnih sela”, kaže Danijel Bertović, predsjednik uprave razvojne agenije PINS.

Preporuke za donosioce odluka
„Razvoj kulture međusobne komunikacije i prihvaćanje kritičkog razmišljanja osnova je svakog razvoja pa tako i održivog razvoja i realizacije ideje pametnih sela, kako u Gorskom kotaru, tako i u cijeloj Hrvatskoj”. Cilj razvojne agencije PINS je izgradnja malih malih ruralnih coworking zajednica te izrada preporuka za donosioce odluka na razini lokalne i regionalne samouprave. Jedan od takvih prostora je i Coworking prostor Delnice, kao mjesto okupljanja nezavisnih profesionalaca s područja Primorsko-goranske županije.


Agencija-za-elektroničke-_medijeFeljton o inicijativama za stvaranje pametnih sela u Hrvatskoj nastao je uz potporu Agencije za elektroničke medije u sklopu projekta financiranja novinarskih istraživanja na teme koje su od javnog interesa.