Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je u suradnji s visokoškolskim ustanovama raspisalo Natječaj za dodjelu državnih stipendija redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i studentima s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija za 2014. godinu.

Ministarstvo će dodijeliti minimalno 2.650 državnih stipendija, za koje ravnopravno mogu aplicirati i studenti na svim VERN’ovim studijima.

Prijave na Natječaj za dodjelu državnih stipendija podnose se na posebnim obrascima za 2014. godinu, koje možete pronaći na internetskoj stranici Ministarstva.

Državne stipendije dodjeljuju se u sljedećim kategorijama: D-1 – djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona; E – redoviti studenti slabijega socijalno-ekonomskog statusa; te P – studenti s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija.

Mjesečni iznos državne stipendije je 1.200,00 kuna, a student/ica se može prijaviti na Natječaj samo u jednoj od kategorija.

Prije prijave, zainteresirani kandidati svoje aplikacije moraju obavezno ovjeriti u referadi VERN‘a.

Natječaj je otvoren do 31. siječnja 2014. godine (uključujući i 31. siječnja), a kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskoga žiga na poslanoj prijavi.

Detaljnije informacije o natječaju, obrasce za sve kategorije stipendija i upute za slanje prijava, možete preuzeti na internetskoj stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.