HURA (Hrvatsko udruženje društava za tržišno komuniciranje) se može pohvaliti novim vizualnim identitetom. Polazna točka svakako je novi, modernizirani logotip, djelo jednog od najboljih hrvatskih tipografa Nikole Đureka.

Vodeći se novim logotipom, agencija Bruketa&Žinić OM radila je aplikacije logotipa na razne komunikacijske materijale HURA-e koje od sada prije svega karakterizira šarenilo. HURA se tako može pohvaliti cijelim nizom duginih boja koje ocrtavaju raznolikost udruženja u svim pogledima.

Uz novi vizualni identitet predstavljene su i nove internetske stranice HURA-e. Jedna od najuspješnijih hrvatskih digitalnih agencija – Degordian, zaslužna je za novi, moderni web udruženja koji će još bolje komunicirati brojne inicijative, projekte i agencije HURA-e.

hura-vizualni-2