Komunikacija je danas dio društva i svakodnevnice, no od posebnog je značaja u situacijama pri projektima kod kojih je potrebna socijalna osviještenost. Nažalost, sve više ljudi danas je primorano zatražiti pomoć drugih zbog čega djeluju brojne humanitarne organizacije, inicijative i projekti u Hrvatskoj i svijetu. Razlika od ostalih komunikacijskih kampanja je u tome što je svaka humanitarna akcija uspješna, neka više, neka manje, neovisno radi li se o kratkoročnoj inicijativi ili dugoročnom projektu. Naravno da mjerljivi učinci mogu biti jako različiti i odstupati od očekivanih ciljeva, no krajnji rezultat svakako je važan kakav kod on bio. Primjerice, ako smo očekivali skupiti donaciju u obliku 10 paketa s namirnicama za desetero osoba, a uspjeli smo sakupiti 8 paketa, nismo postigli zadani cilj, ali smo barem simbolično uljepšali život sudionicima akcije uz manje pakete od očekivanih, a akcija se uvijek može ponoviti uz još bolju kampanju nastavno na rezultate evaluacije. Dakle, u ovom slučaju, iako cilj nije postignut, akcija je itekako uspješno odrađena.

Kod humanitarnih akcija komunikacija ima sljedeće značajnije uloge:

  1. Komunikacija koja se odnosi na ciljanu skupinu za koju je akcija i namijenjena svakako je ona koja je najvažnija. Sve informacije koje dobijemo od potrebitih su najvažnija polazišna točka za izradu plana kampanje. No osim toga, ono što većina zaboravlja je prirodna komunikacija, ugodan i topao razgovor koji u većini slučaja osobi u nevolji znači puno više od bilo koje druge vrste potpore.
  2. Iduća bitna uloga je komunikacija samih organizatora i ljudi uključenih u provedbu humanitarne aktivnosti. Nastavno na prvu ulogu komunikacije, osoba koja je uključena u humanitarni rad trebala bi biti osviještena o situaciji u kojoj se potrebite osobe nalaze. Ne smije se izostaviti niti stručnost osobe koja komunicira, jer je humanitarno komuniciranje važno odraditi na profesionalnom nivou. Ako se u organizacijskoj strukturi kampanji pristupi profesionalno i ako je komunikacija dvosmjerna, rezultati u komunikaciji s javnosti zasigurno će biti pozitivni.
  3. Kao i inače u odnosima s javnostima, važno je kako ćemo prilagoditi i oblikovati poruku, a da se ne izgubi onaj pravi smisao zbog koga ili čega je upravo akcija i pokrenuta. Poruke moraju imati emociju, a svaka humanitarna organizacija itekako je ima, stoga je važno potruditi se prikazati je onakvom kakva zaista i je.
  4. Naš cilj je ispunjen ako je naša poruka dospjela do publike odnosno ciljane javnosti i ako ju je ona pozitivno prihvatila. Danas je teško humanitarno komunicirati zbog brojnih afera koje su se dogodile u humanitarnim organizacijama, zbog čega je potrebno na kvalitetan način potruditi se pridobiti povjerenje ciljane javnosti.

Humanost dolazi iz srca, a komunikacija je alat koji nam pomaže širiti je. Ako je ona iskrena, ne moramo se bojati neuspjeha. Sretni smo ako imamo mogućnost komunicirati humanitarno i na taj način pridonijeti jačanju vrijednosti u društvu. I ono najvažnije, pomoći onima kojima je ta pomoć zaista potrebna, a što najkraće rečeno znači biti i ostati čovjek.

Suzana Jovanović