Branka Vučetić AtletićU mnogim srodnim znanostima postoji više definicija komunikacije. Posve je sigurno da je komunikacija slanje informacija, najčešće riječima. Komunikacija sadrži važne dimenzije kao što su sadržaj, forma i cilj. U današnje vrijeme internet je komunikaciji otvorio širom vrata. Samo jednim pritiskom tipke na računalu i mobitelu možemo komunicirati s cijelim svijetom. Ta sloboda je svima omogućila da se uključe u komunikaciju.

Ako pak govorimo o vizualnoj komunikaciji, s pravom možemo zaključiti kako je baš odjeća važan oblik komunikacije. Možda smo zato skloni zaviriti u modne časopise i razne portale gdje se objaljuje sve što je važno u modnom svijetu.

U Hrvatskoj je jako aktivna modna scena. O njoj se govori, diskutira i piše. Jednostavan pristup intrnetu i mogućnost javnog komuniciranja mnogima je otvorilo put da izraze svoj stav i mišljenje o modi i modnim događajima.

Baš kad su u pitanju modne revije, kojih ima u ne tako malom broju, komunikacija među onima koji bi htjeli nešto važno i učeno reći postaje živahna.

U nedostatku profesionalnih modnih kritičara dobili smo razne grupe onih koji pišu i šalju poruke koje baš i nisu stručne i graniče s istinitošću.

Pitanje postaje složeno – kako nazvati takvu komunikaciju kojoj bi cilj trebala biti, ako ništa drugo, bar objektivnost?

Problemi u komunikaciji nastaju i onog trenutka kada objektivna kritka pošalje informaciju.Često se dogodi da komunikacija između dva subjekta, onog na kojeg se kritika odnosi i onog koji je kritku izrekao, završi ružnim riječima i vrijeđanjem. Kao što treba naučiti razne vještine i usvajati znanja, treba znati i komunicirati. Važno je znati uputiti objektivnu kritku i jednako tako istu moći prihvatiti. Kada pišemo ili govorimo kritički, to bi trebalo biti cjelovito i jasno, bez omalovažavanja i neumjesnih usporedbi te laskavih i lažnih epiteta.

Današnja modna komunikacija velikim djelom naslonjena je na polugola tijela, senzacije, veže se za javne osobe, estradne i filmske zvijezde, pa se tako bori za dio svojeg medijskog prostora. Moramo se boriti da stvorimo svijet dobre komunikacije.

Ako u svijetu ne komuniciramo s tolerancijom, mogli bismo se naći u svijetu netolerancije, neistine i laži. Prevedeno u modne riječi – zavladao bi modni kič kojem bismo se svi trebali diviti.