Na redovitoj su godišnjoj skupštini Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), koja se održala u utorak 7. srpnja 2015. u dvorani Cres na Zagrebačkome velesajmu, uručena posebna priznanja za doprinos u unapređenju struke odnosa s javnošću.

Predsjednica HUOJ-a Aleksandra Kolarić uručila je Povelju o počasnome članstvu Miladi Privori, profesorici na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije „Dag Hammarskjold”  i Dejanu Verčiču, profesoru i pročelniku Centra za marketing i odnose s javnošću na Sveučilištu u Ljubljani. Tom je prigodom zahvalila na trudu i radu koji su ulagali te koji ujedno i dalje ulažu kako bi struka odnosa s javnošću uživala ugled koji kao struka i zaslužuje. Povelja se dodjeljuje i Ameliji Tomašević, još uvijek aktivnoj profesorici na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Milada Privora, dugogodišnja šefica Državnoga protokola Republike Hrvatske, poslovima odnosa s javnošću počela se baviti 1986. u zagrebačkoj građevinskoj tvrtki „Industrogradnja“ u okviru tadašnje Službe za protokol, odnose s javnošću i promidžbu. Godine 1994. imenovana je zamjenicom ravnatelja Državnoga protokola Republike Hrvatske, a od 2000. do umirovljenja obnašala je dužnost ravnateljice Državnoga protokola Republike Hrvatske i ravnateljice Protokola predsjednika Republike Hrvatske. Imenovana je i veleposlanicom u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske. Predavačica je na nekoliko učilišta, škola i fakulteta, vanjska suradnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te savjetnica za protokol i odnose s javnošću u nekoliko međunarodnih tvrtka.

Dejan Verčič trenutačno je profesor i pročelnik Centra za marketing i odnose s javnošću na Sveučilištu u Ljubljani. Osnivač je i prvi direktor slovenske državne tiskovne agencije (STA) i partner u vodećoj komunikacijskoj agenciji u okružju „Pristop“ iz koje odlazi 2009. Od 1994. organizator je godišnje Međunarodne konferencije o istraživanju odnosa s javnošću – BledCom. Član je istraživačkoga tima Europskoga komunikacijskog monitora (ECM). Dobitnik je brojnih strukovnih nagrada, a Britanska udruga za odnose s javnošću (CIPR) dodijelila mu je priznanje za posebna dostignuća u području međunarodnih odnosa s javnošću – The Alan Campbell – Johnson Medal. U akademskoj godini 2013./2014. bio je Fulbrightov stipendist na Državnome sveučilištu u San Diegu u SAD-u. Objavio je 11 knjiga i više od 300 članaka, veći broj objavljenih poglavlja knjiga, monografija i izlaganja.

Amelia Tomašević među prvim je voditeljima odnosa s javnošću u Republici Hrvatskoj. Između ostalog radila je kao direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba i generalna direktorica hotela Esplanade, kao članica Vladine skupine za pripremu pregovora s Europskom unijom i Vladine skupine za izradu nacionalne strategije za turizam te kao predsjednica Agencije za strukovno vijeće za turizam i ugostiteljstvo. Iako je od 2014. u mirovini, i dalje je predavačica na Ekonomskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Dobitnica je brojnih strukovnih nagrada i priznanja, a bila je i jedan od pokretača Hrvatske udruge za odnose s javnošću te dopredsjednica udruge do 2003. godine.

Podijeli objavu
Prethodni članakIdealan posao: plaća do 12.000 kuna, fleksibilno radno vrijeme i Oprah za šeficu
Sljedeći članakO virtualnim pričama na hrvatskim granicama
HUOJ je strukovna udruga i okuplja djelatnike koji se bave poslovima vezanim za odnose s javnošću radi unapređenja struke kao i zaštite njihovih interesa kroz različite djelatnosti predviđene Statutom udruge. Udruga radi na obrazovanju i stručnom usavršavanju članova, organizira godišnje konferencije za odnose s javnošću, radionice i stručne rasprave i dodjeljuje godišnju strukovnu nagradu Grand PRix. HUOJ je 2007. pokrenuo stručnu biblioteku „PRint“ (PR international) u kojoj je dosad objavljeno 11 stručnih knjiga i priručnika - prijevoda eminentnih svjetskih i djela naših autora. Rad udruge organiziran je prema sekcijama (Sekcija za javni sektor i nevladine udruge, Sekcija za DOP, Sekcija za korporativne komunikacije, Studentska sekcija), radnim grupama (Radna grupa za digitalne komunikacije, Radna grupa za obrazovanje u OSJ HUOJ edu, Radna grupa za HUOJ certificiranje, Radna grupa za istraživanje stanja u struci) te lokalno po podružnicama HUOJ-a ( Dalmatinska podružnica, Dubrovačka podružnica, Primorsko-istarska podružnica, Podružnica središnje Hrvatske, Slavonska podružnica) Više možete pročitati na: huoj.hr.