Poštovane kolegice i kolege, studentice i studenti,

organizacija Academic Conferences and Publishing International i Veleučilište VERN’ organiziraju “10th European Conference on Management, Leadership and Governance ECMLG 2014“, dvodnevnu konferenciju koja će se na VERN’u održati 13. i 14. studenoga.

Na konferenciji će sudjelovati stručnjaci iz akademskog, privatnog i javnog sektora iz cijeloga svijeta, koji će izložiti svoje znanstveno-stručne radove i diskutirati o temama s područja menadžmenta, marketinga, liderstva i javne uprave.

Za profesore i studente VERN’a osigurano je ukupno 10 besplatnih kotizacija – 5 za profesore, 5 za studente – za koje se možete natjecati metodom „najbržeg prsta“. Natjecanje na osobnim portalima započinje u srijedu 5. studenoga u 13:00 sati i traje do ispunjenja kvote.

Kotizacija obuhvaća ulazak na sve konferencijske sesije te konferencijski paket s informativnim i promotivnim materijalima. Ova kotizacija ne obuhvaća prisustvovanje konferencijskoj večeri, ali se ono može nadoplatiti.

MOLIMO VAS NATJEČITE SE SAMO AKO STVARNO PLANIRATE PRISUSTVOVATI KONFERENCIJSKIM SESIJAMA I AKO VAŠE PRISUSTVOVANJE MOŽETE USKLADITI S OSTALIM AKADEMSKIM OBAVEZAMA.

Cjelokupni program konferencije možete pogledati OVDJE.