LONDONSKA ŠKOLA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU U PROLJEĆE EDUCIRA VEĆ 30. GENERACIJU POLAZNIKA

Uz program „Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom“ na hrvatskom će tržištu biti na raspolaganju i specijalni napredni certificirani programi.

Londonska škola za odnose s javnošću (LSPR), koja u Hrvatskoj djeluje od 1999 godine i putem koje je međunarodnu diplomu LSPR primilo već oko 520 polaznika, upisuje već 30. generacije polaznika. LSPR upisuje već 30. generaciju polaznika, a novi program počinje 15. travnja na Sveučilištu Vern u Zagrebu. Riječ je o 15-modularnom i 45-satnom programu, koji se odvija se u suradnji sa stručnjacima na području odnosa s javnošću, komunikacija, interneta i srodnih disciplina, kao što su John Dalton, LSPR, Krešimir Macan (Manjgura), Aleksandra Kolarić (HUOJ), Davor Stanković (HRT), Miroslav Varga (Escape).

Program „Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom“ obuhvaća tradicionalne module osnove odnosa s javnošću, krizno komunciranje, odnosi s medijima, planiranje odnosa s javnošću, upravljanje događanjima i druge, koji se završava s projektnom zadaćom i ispitom. Program je namijenjen početnicima u odnosima s javnošću i svima koji žele sistematizirati svoje znanje i pridobiti zadnje primjere prakse odnosa s javnošću. U 2014. LSPR Hrvatska će ponuditi još dodatne oblike obrazovanja za one koji žele unaprijediti svoje znanje ili se specijalizirati za određene teme, kao što su „Krizno komuniciranje i upravljanje rizicima“ i „Marketing i komunikacija na društvenim mrežama (i tražilici Google)“. Svi programi su certificirani od strane LSPR-a, a prilagodit će se potrebama hrvatskog tržišta.

LSPR će se u Hrvatskoj odvijati u organizaciji tvrtke specijalizirane za digitalno komuniciranje i marketing Escapeu u suradnji s agencijom SPEM Komunikacije iz Slovenije, koja je zastupnik LSPR-a za regiju. “LSPR je iznimno važna suradnja za nas.“, izjavio je Damir Podhorski, direktor tvrtke Escape te dodao: “U Escape-u imamo višegodišnje iskustvo u organizaciji i držanju raznih vrsta edukacija, također smo tvrtka koja ima Google certificiranog trenera, partnera Miroslava Vargu. Vjerujemo da, kao digitalna agencija, možemo ponuditi inovativne i kvalitetne sadržaje, koji će dopuniti postojeće programe, jer budućnost u komuniciji je digitalna.“.

Željko Riha, koji će voditi edukaciju, izjavio je: “Iznimno sam ponosan što ćemo nastaviti tradiciju LSPR-a u Hrvatskoj, koju su u SPEM-u započeli. Za ovu godinu imamo izvrsne planove, od novih edukacijskih programa do nastavka LSPR Alumni kluba i događanja. Također nastavljamo suradnju s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, jer želimo zadovoljiti trenutne zahtjeve tržišta rada te PR profesionalcima omogućiti napredak u privatnim i javnim organizacijama u Hrvatskoj.”.

Prijave i informacije o programima dostupni su na novoj stranici www.lspr.hr.

Odnosi s javnošću i upravljanje reputacijom

O LSPRLondonska Škola za Odnose s Javnošću (London School of Public Relations; skraćeno LSPR) osnovana je 1992. godine. Osnovao ju je g. John Dalton, a u Hrvatskoj djeluje od 1999. godine. LSPR je priznata po kvalitetnim i jedinstvenim edukacijskim programima, a specijalizirala se za odnose s javnošću, upravljanje reputacijom, upravljanje krizom, kriznim komuniciranjem, brendingom te marketingom. Primarna je misija LSPR-a pružiti polaznicima najbolja znanja iz odabranih područja te od njih načiniti profesionalce spremne za sve izazove s kojima se mogu susresti na svom profesionalnom putu. Za dodatne informacije posjetite www.lspr-education.com.