Nedavno je u Hrvatskoj na snagu stupio Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, no kako bi taj zakon na pravi način zaživio u praksi, u tvrtkama je potrebno razviti kulturu progovaranja.

„Speak-up kultura, tj. kultura progovaranja podrazumijeva kulturu otvorenog govora. Kako bi organizacija i njezini djelatnici znali kako govoriti, trebaju znati slušati. Izazov je to s kojim se sada susreću uprave i menadžeri. Oni trebaju naučiti kako aktivno slušati, primiti kritiku te dati povratnu informaciju. Na taj se način izgrađuje povjerenje, najvažniji element u kulturi progovaranja. Povjerenje se sastoji od kompetencija i karaktera, a karakter od namjere i integriteta. Na upravljačkim je tijelima sada velika odgovornost. Članovi uprava trebaju sustavno raditi na izgradnji povjerenja između djelatnika i uprava kako bi se djelatnici usudili prijavljivati nepravilnosti“, istaknula je stručnjakinja za usklađenost i poslovnu etiku dr. sc. Silvija Vig na konferenciji „Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti – Koje izmjene donosi i kako izgraditi unutarnji sustav za prijavu nepravilnosti“ koju su organizirale Međunarodna trgovačka komora Hrvatska i Hrvatska gospodarska komora.

Dodala je da velike tvrtke i multinacionalne kompanije veliku pozornost pridaju programima etike i usklađenosti. Tamo gdje zaživi kultura progovaranja, ima više prijava nepravilnosti, ali manje korupcije.

„Velik broj prijava tamo je vezan uz međuljudske odnose te uz manje nepravilnosti. Prijava malih nepravilnosti omogućuje njihovo suzbijanje čim one nastaju, te ne dopušta da se one razviju u nepravilnosti koje mogu stvoriti veliku štetu“, pojasnila je dr. sc. Silvija Vig.

Pohvaljuje činjenicu da u Hrvatskoj raste zanimanje direktora te predstavnika upravi tvrtki za razvoj organizacijske kulture. Ta kultura zaposlenike treba poticati da prijavljuju nepravilnosti jer je to u interesu tvrtke, njezinih zaposlenika i društva u cjelini.