Hrvatska izvještajna novinska agencija – Hina pokrenula je u utorak portal za mlade pod nazivom EU#MLADI, nastao kao projekt medijskog partnerstva s Europskim parlamentom.

 

Portal nudi informacije o europskim politikama za mlade, te ulozi i aktivnostima Europskog parlamenta i drugih europskih institucija na područjima relevantnim za mlade, kao što su obrazovanje, zapošljavanje, kultura, sport, mobilnost i mnoga druga.

 

Svi tekstovi na portalu EU#MLADI besplatni su za individualne krajnje korisnike, kao i za redistribuciju u medijima koji se obraćaju mladima, od onih u školama, na sveučilištima, u organizacijama mladeži, preko specijaliziranih TV i radijskih emisija za mlade na nacionalnoj i lokalnoj razini, do medija općega tipa i društvenih mreža.

 

Projektom EU#MLADI, sufinanciranog europskim sredstvima, Hina želi pridonijeti boljem poznavanju i razumijevanju institucionalnog funkcioniranja u Europskoj uniji s naglaskom na europske politike za mlade i ulogu Europskog parlamenta.
Svojim responzivnim dizajnom portal pruža optimalno iskustvo pregleda na uređajima najšireg spektra.

Novi Hinin portal nalazi se na adresi http://eu.hina.hr/, a do njega se može doći i preko izbornika ili klikom na banner na naslovnici Hininog weba (www.hina.hr).

Riječ je o drugom Hininom specijaliziranom portalu. Prvi je pokrenut u travnju ove godine, a posvećen je zdravstvu i medicini (zdravlje.hina.hr). 

 

Uredništvo Hine

Foto: EYMD