U ponedjeljak, 6. srpnja 2015. na Sveučilištu u Zadru održana je konferencija na kojoj je predstavljen projekt Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija. Projekt će realizirati skupina sveučilišnih nastavnika sa Sveučilišta u Zadru te partnerskih ustanova

Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta odgojnih i obrazovnih znanosti Sveučilišta „Josip Juraj Strossmayer“ u Osijeku.

Provedba ovog projekta, odobrenog za financiranje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013., započela je 19. lipnja 2015. godine.

Razdoblje provedbe projekta je 15 mjeseci, a njegova ukupna vrijednost je 2.048.032,87 kn, s nepovratnim iznosom od 1.945.631,22 kn.

Cilj projekta je profesionalizacija i depolitizacija ravnateljskog poziva i izrada stručne podloge za licenciranje ravnatelja. Projekt će rezultirati i izradom modela priznavanja stečenih kompetencija tijekom formalnog, informalnog i neformalnog obrazovanja ravnatelja. S ovim ciljevima projekt je direktan doprinos kvaliteti odgojno-obrazovnog sustava.

Projekt će rezultirati izradom standarda zanimanja i standarda kvalifikacije ravnatelja odgojno- obrazovnih ustanova te izradom visokoškolskog kurikuluma.