Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine” broj 57/12. i 120/12.) i Statuta Hrvatske zajednice županija., objavljuje

JAVNI POZIV

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

u Hrvatskoj zajednici županija

Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Polaznik nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Stručno osposobljavanje provodi se na vrijeme od 12 mjeseci.

– 1 (jedan) mag.nov ili mag. komunikologije, osposobljavat će se za obavljanje poslova iz područja novinarstva i komunikacija.

Traženi stupanj obrazovanja ispunjavaju i osobe koje su prema prijašnjim propisima stekle visoku odnosno stručnu spremu navedene struke.

U prijavi treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, MBG i OIB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela za kontakt. Osim prijave kandidati/kinje obavezno prilažu:

  • – životopis,
  • – presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (“Narodne novine” broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93. i 130/11.)
  • – presliku diplome/svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
  • – izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, ali se prije sklapanja pisanog ugovora moraju dostaviti na uvid originalni dokumenti.

Osim navedenih uvjeta svi kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

  • da su prijavljeni u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana,
  • da nemaju evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju duže od jedne godine u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentirani staž u mirovinskom osiguranju.

Na javni poziv se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Na intervju će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa biti će poslani samo izabranim kandidatima za koje Zavod izda odobrenje o uključenju u Program stručnog osposobljavanja, sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Hrvatska zajednica županija, „prijava za stručno osposobljavanje”, Savska cesta 41/XVI, 10000 Zagreb ili putem e-maila na adresu melita.pavlek@hrvzz.hr u roku 8 dana od dana objave ovog poziva na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje.

URBROJ: 2-2015/D-362

Zagreb, 2. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK ZAJEDNICE

Goran Pauk, dipl.oec.

Podijeli objavu
Prethodni članakCarpe Diem u UNICEF-u
Sljedeći članakZagreb izabran za najbolju božićnu destinaciju!
Hrvatska zajednica županija krovna je nacionalna udruga svih hrvatskih županija i Grada Zagreba. Njezini članovi aktivno rade na promicanju ustroja regionalne samouprave te na poticanju i potpori ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka svih županija, bez obzira na političku pripadnost. Zajednica je neizostavan je sugovornik nacionalnim i europskim institucijama i udrugama, a svoje potencijale koristi i na području europskih fondova. Komunikacijski, Hrvatska zajednica županija svakodnevno radi na internoj i eksternoj komunikaciji, protokolu, organizaciji raznih događanja i sastanaka te edukacija iz odnosa s javnošću o temama koje su važne za područnu samoupravu.