Manjgura.hr na svojim stranicama donosi aplikaciju koja pruža jednostavan način izračuna i podijele mandata strankama po D’Hondtovoj metodi koja se koristi na izborima u Republici Hrvatskoj. Klikom na  korisnici mogu upisivati i provjeravati rezultate predizbornih istraživanja ili, pak, vlastita predviđanja kako će izgledati sastav Hrvatskog sabora nakon 8. studenog.

Kako se aplikacija koristi?

Prvo odaberite izbornu jedinicu za koju vas zanimaju rezultati raspodjele mandata. Postotke glasova (s decimalnom točkom) raspodijelite po strankama i pritisnite OK. Ako je izračun u redu, s desne bi strane trebao biti vidljiv raspored mandata prema strankama. U suprotnome, dodajte barem dvije decimale iza postotka. Ponovite iste korake za svih 10 izbornih jedinica. Klikom na tipku Rasporedi mandate prikazat će se tablica koju možete sačuvati na svojem računalu te podijeliti na društvenim mrežama. Dosad raspoložive izborne ankete potražite na IZBORNA ISTRAŽIVANJA.

Aplikacija-DHondt
Aplikacija za računanje mandata stranaka prema D’Hondtovoj metodi

 

Što je D’Hondtova metoda? Ususret svakih izbora često slušamo o D’Hondtovoj metodi i načinu na koji se, nakon zatvaranja birališta, izračunava raspodjela zastupničkih mandata. Naime, riječ je o metodi koja je prvi puta primijenjena u Belgiji 1899. godine, a ime je dobila po belgijskom matematičaru Victoru D’Hondtu. Koristi se u sustavu razmjernog predstavništva. Prema ovoj metodi ukupni se broj glasova koje je dobila svaka stranka ili lista dijeli nizom djelitelja, odnosno glasovi se dijele s 1, 2, 3, 4 itd. dok se ne dođe do onog broja koliko se zastupnika bira u određenoj izbornoj jedinici. U Hrvatskoj, glasovi se na parlamentarnim izborima dijele zaključno sa 14 jer se toliko mandata bira u pojedinoj izbornoj jedinici. Posljednji rezultat koji se tako dobije jest zajednički djelitelj, a s njime zatim treba podijeliti glasove svake liste. Pojedina lista, odnosno stranka koja ju je kandidirala dobit će onoliki broj zastupnika koliko se puta zajednički djelitelj nalazi u broju osvojenih glasova. Ovakav način izračuna posebno je nepopularan među strankama s manjim brojem glasova jer im, unatoč prelasku izbornog praga, ne jamči uvijek siguran ulaz u državni parlament. Pogledajmo kako je izgledala podjela mandata prema D’Hondtovoj metodi na posljednjim izborima za Europski parlament u Hrvatskoj:

EU-parlament-za-blog-1024x108
Izbori za EU parlament 2014. – računanje raspodjele mandata prema D’Hondtovoj metodi

 

Tablica uključuje samo stranke koje su prešle izborni prag. Ako uzmemo u obzir da Hrvatska u Europski parlament šalje 11 zastupnika, možemo vidjeti da se dodjela tog posljednjeg mandata dogodila već u šestoj podjeli. Naime, Savez za Hrvatsku je, unatoč osvojenih 6,88 % glasova i prijeđenom izbornom pragu,  ostao bez mandata koji je na kraju otišao HDZ-ovoj koaliciji. Sve zahvaljujući izračunu po D’Hondtovoj metodi.

Ovu metodu u svom izbornom zakonodavstvu primjenjuju Argentina, Austrija, Belgija, Bugarska, Čile, Kolumbija, Hrvatska, Finska, Mađarska, Izrael, Makedonija, Nizozemska, Poljska, Portugal, Škotska, Slovenija, Španjolska, Srbija, Turska i Wales.

Više detalja o samoj metodi pročitajte na http://manjgura.hr/politika/izbori-2011-ne-krivite-dhondta-za-slabu-podrsku/.