Abrakadabra integrirane komunikacije,  agencija za evente i odnose s javnošću, u kooperaciji s MASMI agencijom za istraživanje tržišta provela je anketu o trenutnoj situaciji PR tržišta u našoj regiji, u kojoj je sudjelovalo 60 PR stručnjaka iz korporativnog sektora Hrvatske i Srbije.

Glavni cilj ovog istraživanja bio je doći do novih saznanja o odnosima s javnošću u korporativnom sektoru, kao i o suradnji s PR agencijama. Fokus je također bio na ciljevima (KPI) – njihovoj definiciji i uporabi, a naš interes potaknut je mišljenjem kako učinkovita suradnja u odnosu klijent-organizacija, treba biti utemeljena na dvosmjernoj komunikaciji i usklađivanju evaluacijskog procesa.

Istraživanje je provedeno na tržištima na kojim agencija Abrakadabra poslovno djeluje sa svrhom dobivanja novih uvida u posebnosti pojedinih tržišta iz komunikacijskog kuta gledanja. Bilo je zanimljivo vidjeti npr. je li proširenje EU i širenje tržišta imalo utjecaja na Hrvatsku, a posebice na segment komunikacijskih agencija te sličnosti koje dva tržišta dijele.

Rezultati

Rezultati pokazuju da, unatoč činjenici kako su trenutni uvjeti tržišta u velikom dijelu pogodni za ulazak stranih agencija, PR stručnjaci u hrvatskom i srpskom korporativnom sektoru još uvijek preferiraju suradnju s domaćim agencijama zato što se smatra kako one posjeduju bolje razumijevanje tržišta. Regionalne agencije su sljedeće u preferencijama jer se za njih također smatra kako razumiju lokalno tržište te se upravo regionalnost smatra vrlo korisnom u PR-u.

60% tvrtki na oba tržišta surađuju s agencijama za odnose s javnošću. Polovica tvrtki koje su sudjelovale u ispitivanju (u obje zemlje) velike su tvrtke s preko 500 zaposlenika te imaju dugogodišnje iskustvo u PR-u (njihovi pr odjeli su ustanovljeni prije min. 8-9 godina). Odnosi s javnošću igraju važnu ulogu u tvrtkama na oba tržišta, u kojem hrvatski profesionalci navode kako PR utječe na  66.7% odluka tvrtke. U Srbiji 46.7% tvrdi isto.

Većina PR stručnjaka iz korporativnog sektora u obje zemlje (90% u Hrvatskoj i 86.7% u Srbiji) smatra kako su njihova komunikacijska tržišta pod negativnim utjecajima – kao glavne razloge tomu navode krizu medija kao i nedostatak integriranog pristupa marketinških stručnjaka u Hrvatskoj te medijsku krizu i nedostatak zajedničke inicijative unutar istog industrijskog sektora u Srbiji.

Ekonomska kriza u regiji smatra se najvećim utjecajem na izbor PR strategija u nekoliko posljednjih godina, koja je dovela do značajnijeg pada u investiranje u PR aktivnosti te je utjecala na broj adaptacije kampanja (smanjujući broj lokalnih kampanja rađenih po narudžbi).

Većina ispitanih PR stručnjaka u Hrvatskoj određuje KPI-jeve u suradnji s PR agencijom (61%), za razliku od tržišta Srbije gdje ih čak 66% određuje samostalno. Što se tiče KPI-a, većina ih smatra kako je broj objava najvažniji cilj PR-a (83.3% u Hrvatskoj i 86.7% u Srbiji) te će se to nastaviti i u budućnosti.  AVE izračun i broj tzv. impressions su drugi i treći, ali se oni najčešće koriste uz broj objava te preferiranje jednog nad drugim ovisi o tvrtkama.

Kada se govori o budućnosti i o onome što se očekuje od PR agencija, intervjuirani PR stručnjaci kao najvažnije, naglašavaju integraciju komunikacijskih usluga (PR, event management, društveni mediji) u Hrvatskoj (70%) i obrazovano osoblje, pouzdanost, kredibilitet i privrženost (93%) u Srbiji.