U vodstvo Udruge izabrani su Hrvoje Maljak, Drenislav Žekić i Kamilo Antolović

 

Udruga za samoregulaciju tržišnih komunikacija Hrvatske (SRO) izabrala je svoju novu skupštinu na osnivačkoj sjednici održanoj početkom ovog mjeseca. Na funkciju predsjednika skupštine s četverogodišnjim mandatom izabran je Drenislav Žekić, nekadašnji novinar Hrvatske televizije, te dugogodišnji stručnjak u odnosima s javnošću. Za predsjednika Udruge izabran je Hrvoje Maljak, rukovoditelj prodaje HRT-a, dok je za predsjednika sedmeročlanog Etičkog vijeća izabran marketinški stručnjak i ovlašteni sudski vještak Kamilo Antolović.

Novoizabrani predsjednik Udruge Hrvoje Maljak, ovim je povodom istaknuo:” Udruga za samoregulaciju tržišnih komunikacija donijela je svoje temeljne akte, izabrala vodstvo i članove tijela udruge kao preduvjete za budući rad. U dogledno vrijeme radit će na unapređenju dijaloga sa svim pojedincima i organizacijama koji mogu pridonijeti afirmaciji tržišnih komunikacija, stvaranju uvjeta za učinkovito rješavanje pitanja i problema koji su se u posljednje vrijeme nametnuli na hrvatskom tržištu.”

Od ostalih imenovanja za potpredsjednike Skupštine izabrani su Damir Ciglar i Igor Kern. Uz Kamila Antolovića članovima Etičkog vijeća postali su i Đema Bartulović, Tina Puhalo Grladinović, Marinko Jurčević, Elvira Mlivić Budeš, Krešimir Brlić i Nensi Blažević. Za predsjednicu Povjerenstva za članstvo u udruzi izabrana je Jasna Mikačić.

Udruga za samoregulaciju tržišnih komunikacija utemeljena je sa svrhom zalaganja za unapređenje kvalitete, ugleda, vjerodostojnosti i uloge tržišnih komunikacija u društvu. Udruga ima za cilj poticati i predlagati donositeljima zakonskih propisa na svim razinama rješenja za koja stručna i znanstvena javnost cijeni važnima za zaštitu i unapređenje etičnosti odnosa. Članstvo u udruzi je postavljeno na dobrovoljnoj osnovi kako bi se dodatno potakla interakcija i dijalog s drugim sudionicima tržišnih odnosa, dogovaranja oko utvrđivanja zajedničkih pravila djelovanja i ponašanja čime bi se svim sudionicima pružila jednaka prilika za transparentne odnose.

Jedan od ključnih zadataka Udruge i njenih članova u ovom kontekstu bit će stalno educiranje svih sudionika tržišnih odnosa i komunikacija, stvaranje uvjeta za povećanje tržišne pismenosti kupaca, korisnika i potrošača i otvaranje suradnje sa svim sudionicima tržišne utakmice.