Suočeni smo s društveno važnim pitanjima vremena koje je obilježila velika nejednakost – stabilan rast prihoda kompanija, a sve manji rast produktivnosti kompanija i plaća zaposlenika; sve veći dug država, a sve manje održivih inovacija; sve veća eksploatacija prirodnih resursa, a sve veće negativne posljedice na živote milijardi ljudi.

Od početka pandemije te niza novih i nepoznatih situacija kroz koje cijeli svijet prolazi, javni i privatni sektor nisu pokazali dovoljno primjera koji, u očima naših građana, ulijevaju povjerenje u to da su spremni iskoristiti sve prilike u stvaranju održivog biznisa i društva u Hrvatskoj. Da bismo to postigli, privatni i javni sektor trebali bi uložiti značajniji napor u izgradnju povjerenja prema svim dionicima. Uloga je nas iz komunikacijske industrije da im svojim znanjem, kao ključni medijator, u tome i pomognemo.

Činjenica je da promjene u ponašanju i potrebama građana od brendova i kompanija, ali i javnog sektora, zahtijevaju prilagodbu poslovnih politika, stoga dobiveni nalazi predstavljaju svojevrsnu polazišnu točku te vam kao takvi mogu poslužiti kao podloga pri planiranju održivih poslovnih strategija.

Istraživanje preuzmite na: 

Drugo veliko godišnje istraživanje Media Vala provedeno je u suradnji s agencijom Ipsos na uzorku od 603 ispitanika članova Ipsosovog on-line panela reprezentativnih za populaciju korisnika interneta dobi od 18 do 60 godina.