Marketing mreža i agencija MASMI pokrenuli su istraživanje koje se bavi ključnim temama iz područja marketinga i komunikacija, kao i trendovima za 2015. godinu.

Upitnik je namijenjen stručnjacima iz sektora korporativnih, digitalnih komunikacija i marketinga iz zemalja u regiji (Srbija, Hrvatska, BiH, Slovenija, Makedonija i Crna Gora). Cilj ovog istraživanja je sagledavanje stanja struke u regiji, kao i trendova i izazova koji nas očekuju u 2015. godini.

Pozivamo kolege iz kompanija i agencija da sudjeluju u ovom istraživanju. Za popunjavanje upitnika potrebno je oko 5 minuta.
Istraživanje je potpuno anonimno, a svi dobijeni podaci bit će prikazivani kao grupni i ekskluzivno predstavljeni na forumu komunikacijskih lidera – IZAZOV 2015, koji će biti održan 25. i 26. veljače u Beogradu.

Upitniku možete pristupiti OVDJE.