Preporuka članovima HUOJ-a, komunikacijskim stručnjacima te strankama, listama i kandidatima za transparentnost angažmana komunikacijskih savjetnika u izbornoj promidžbi za izbore za Hrvatski sabor 2020.

U povodu raspisivanja izbora za Hrvatski sabor koji će se održati 5. srpnja 2020., Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) poziva na transparentan angažman komunikacijskih savjetnika u izbornoj promidžbi.

Temelj transparentnosti djelovanja jest javnost podataka o tome za koju stranku, listu ili kandidata komunikacijski stručnjak ili agencija rade. Javno iskazivanje angažmana za vrijeme trajanja izborne promidžbe dodatno dolazi do izražaja kada komunikacijski savjetnici nastupaju u medijima ili na društvenim mrežama kao analitičari političkih i komunikacijskih događanja i procesa. Medijski istupi kao i rasprave na društvenim mrežama u potpunosti su prihvatljivi, uz jasno navođenje političkih izbornih kampanja u kojima se sudjeluje.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću poziva sve stranke, liste i kandidate da, ukoliko su angažirali komunikacijske savjetnike za usluge upravljanja i vođenja izbornih kampanja, objave njihov angažman, bilo na svojim mrežnim stranicama ili drugim komunikacijskim kanalima te tako daju dodatan doprinos transparentnosti i etičnosti izborne promidžbe, uz poštivanje Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

Sud časti Hrvatske udruge za odnose s javnošću

Podijeli objavu
Prethodni članak[POSAO] Agencija Manjgura traži savjetnika za odnose s javnošću
Sljedeći članak[BESPLATNA ONline EDUKACIJA] Louise Tingström, savjetnica CEO-a UniCredit Grupe, dolazi na drugi DK Talks u organizaciji Dana komunikiacija
HUOJ
HUOJ je strukovna udruga i okuplja djelatnike koji se bave poslovima vezanim za odnose s javnošću radi unapređenja struke kao i zaštite njihovih interesa kroz različite djelatnosti predviđene Statutom udruge. Udruga radi na obrazovanju i stručnom usavršavanju članova, organizira godišnje konferencije za odnose s javnošću, radionice i stručne rasprave i dodjeljuje godišnju strukovnu nagradu Grand PRix. HUOJ je 2007. pokrenuo stručnu biblioteku „PRint“ (PR international) u kojoj je dosad objavljeno 11 stručnih knjiga i priručnika - prijevoda eminentnih svjetskih i djela naših autora. Rad udruge organiziran je prema sekcijama (Sekcija za javni sektor i nevladine udruge, Sekcija za DOP, Sekcija za korporativne komunikacije, Studentska sekcija), radnim grupama (Radna grupa za digitalne komunikacije, Radna grupa za obrazovanje u OSJ HUOJ edu, Radna grupa za HUOJ certificiranje, Radna grupa za istraživanje stanja u struci) te lokalno po podružnicama HUOJ-a ( Dalmatinska podružnica, Dubrovačka podružnica, Primorsko-istarska podružnica, Podružnica središnje Hrvatske, Slavonska podružnica) Više možete pročitati na: huoj.hr.