Na 38. sjednici Upravnog odbora održanoj 1. srpnja 2020., donesena je Odluka o raspisivanju redovitih izbora u tijela Hrvatske udruge za odnose s javnošću, a koja stupa na snagu 24. kolovoza 2020.

Svi članovi koji se žele kandidirati za neku od funkcija u tijelima HUOJ-a svoju kandidaturu moraju istaknuti u razdoblju od 4. do 11. rujna 2020. godine, a kandidaturu moraju predati najkasnije do 21. listopada 2020. Službena kandidacijska lista objavit će se na mrežnim stranicama u razdoblju od 29. rujna do 2. listopada 2020., a konačni rezultati izbora bit će poznati 24. studenog 2020. godine.

Izborno povjerenstvo HUOJ-a čine predsjednica povjerenstva Mladenka Majerić i članovi Koraljka DIlić i Petar Tanta. Za zamjenike članova Povjerenstva izabrani su Krešimira Rendulić, Ivana Bilić i Iva Pintauer Šmit.

Svi redoviti članovi HUOJ-a koji su podmirili članarinu za 2020. godinu imaju pravo birati i biti izabrani na neku od slijedećih funkcija:

  • predsjednik Udruge (1 osoba)
  • zamjenik predsjednika Udruge (1 osoba)
  • članovi Upravnog odbora (5 osoba)
  • članovu Suda časti (5 osoba)
  • članovi Nadzornog odbora (5 osoba)
  • voditelj Dalmatinske podružnice (1 osoba)
  • tajnik Dalmatinske podružnice (1 osoba)
  • voditelj Primorsko – istarske podružnice (1 osoba)
  • tajnik Primorsko – istarske podružnice (1 osoba)

Kandidaturu za predsjednika i zamjenika predsjednika Udruge mogu istaknuti svi redovni članovi koji imaju najmanje 7 (sedam) godina radnog iskustva, koji su u tom trenutku zaposleni u odnosima s javnošću te su priložili potpisan kandidacijski obrazac sa svim potrebnim prilozima i imaju najmanje 40 (četrdeset) potpisa redovnih članova Udruge. Za funkciju zamjenika predsjednika Udruge potrebno je prikupiti 30 (trideset) potpisa redovnih članova Udruge. Svaki član može poduprijeti samo 1 (jednu) kandidaturu za predsjednika Udruge.

Upravni odbor Udruge sastoji se od 5 (pet) članova, a kandidaturu mogu istaknuti svi redovni članovi s najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva i trenutno su zaposleni u odnosima s javnošću. Kandidati moraju predati kandidacijski obrazac sa svim prilozima te najmanje 20 (dvadeset) potpisa redovnih članova udruge. Svaki član udruge može podržati 3 (tri) kandidata za ulazak u Upravni odbor.

Nadzorni odbor i Sud časti sastoje se od 5 (pet) članova, a u njih se može kandidirati svaki redovni član koji ima najmanje 7 (sedam) godina iskustva i koji je trenutno zaposlen u odnosima s javnošću. Svi kandidati moraju predati kandidacijske liste sa prilozima. Za kandidaturu u Nadzorni odbor potrebno je skupiti 30 (trideset) potpisa članova udruge, a za kandidaturu u Sud časti potrebno je skupiti 20 (dvadeset) potpisa članova Udruge. Svaki član može podržati 5 (pet) kandidata za Nadzorni odbor i 5 (pet) kandidata za Sud časti.

Za poziciju voditelja podružnice Udruge mogu se kandidirati svi redovni članovi koji imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u odnosima s javnošću i moraju biti zaposleni u odnosima s javnošću na području podružnice u koju se kandidira. Kandidati moraju priložiti kandidacijski obrazac sa potrebnim prilozima i prikupiti najmanje 5 (pet) potpisa članova podružnice. Svaki član podružnice može poduprijeti samo jednog kandidata. Za voditelja podružnice Udruge biti će izabran kandidat sa najviše osvojenih glasova, a prvi slijedeći biti će izabran kao zamjenik voditelja podružnice Udruge.

Za poziciju tajnika  podružnice Udruge mogu se kandidirati svi redovni članovi koji imanju najmanje 3 (tri) godine iskustva te su zaposleni u odnosima s javnošću. Kandidati trebaju priložiti i ispunjeni kandidacijski obrazac sa dodatnim prilozima. Kandidat koji skupi najviše glasova biti će izabran za tajnika podružnice u kojoj se kandidirao.

Članovi koji imaju pravo glasa biti će obaviješteni o glasanju putem mrežnih stranica HUOJ-a i putem elektronske pošte, a sami izbori biti će provedeni putem digitalne platforme u razdoblju od ponedjeljka, 5. listopada do petka, 9. listopada 2020. godine.

Za više informacija obratite se i na: izbori@huoj.hr .

Podijeli objavu
Prethodni članakKamilo Antolović: Osobni identitet, imidž i karizma
Sljedeći članakLuka Šipić: Neodgovornim ponašanjem narušavamo već narušeni ugled PR struke
HUOJ
HUOJ je strukovna udruga i okuplja djelatnike koji se bave poslovima vezanim za odnose s javnošću radi unapređenja struke kao i zaštite njihovih interesa kroz različite djelatnosti predviđene Statutom udruge. Udruga radi na obrazovanju i stručnom usavršavanju članova, organizira godišnje konferencije za odnose s javnošću, radionice i stručne rasprave i dodjeljuje godišnju strukovnu nagradu Grand PRix. HUOJ je 2007. pokrenuo stručnu biblioteku „PRint“ (PR international) u kojoj je dosad objavljeno 11 stručnih knjiga i priručnika - prijevoda eminentnih svjetskih i djela naših autora. Rad udruge organiziran je prema sekcijama (Sekcija za javni sektor i nevladine udruge, Sekcija za DOP, Sekcija za korporativne komunikacije, Studentska sekcija), radnim grupama (Radna grupa za digitalne komunikacije, Radna grupa za obrazovanje u OSJ HUOJ edu, Radna grupa za HUOJ certificiranje, Radna grupa za istraživanje stanja u struci) te lokalno po podružnicama HUOJ-a ( Dalmatinska podružnica, Dubrovačka podružnica, Primorsko-istarska podružnica, Podružnica središnje Hrvatske, Slavonska podružnica) Više možete pročitati na: huoj.hr.