Izborno povjerenstvo na svojoj 1. sjednici donijelo je obvezne upute s rokovima pojedinih radnji te obrasce za isticanje kandidature.

Svi redoviti članovi koji se žele kandidirati za neku od funkcija u tijelima HUOJ-a svoju kandidaturu moraju istaknuti u razdoblju od 4. do 11. rujna 2020. godine, a kandidaturu moraju predati najkasnije do 21. rujna 2020. Službena kandidacijska lista objavit će se na mrežnim stranicama između 29. rujna i 2. listopada 2020., a konačni rezultati izbora bit će poznati 24. studenog 2020. godine.

Svi redoviti članovi HUOJ-a koji su podmirili članarinu za 2020. godinu imaju pravo birati i biti izabrani na neku od slijedećih funkcija: 

  • predsjednik Udruge (1 osoba)
  • zamjenik predsjednika Udruge (1 osoba)
  • članovi Upravnog odbora (3 osobe)
  • članovi Suda časti (5 osoba)
  • članovi Nadzornog odbora (5 osoba)
  • voditelj Dalmatinske podružnice (1 osoba)
  • tajnik Dalmatinske podružnice (1 osoba)
  • voditelj Primorsko – istarske podružnice (1 osoba)
  • tajnik Primorsko – istarske podružnice (1 osoba)

Isticanje namjere kandidature – 4. – 11. rujna 2020. 

Potencijalni kandidati elektroničkom poštom Izbornom povjerenstvu i Glavnoj tajnici objavljuju svoju namjeru kandidature. Namjere kandidature objavljuje se na mrežnim stranicama Udruge (huoj.hr), a potom se za sve kandidate za središnja tijela koji su najavili svoju kandidaturu organizira njihovo predstavljanje. Namjeru kandidature šalju se na elektroničke adrese: izbori@huoj.hr i maja@huoj.hr.

Kandidatura – do 21. rujna 2020.

Kandidature se podnose na propisanom obrascu, a sadrži osim općih podataka i opis motivacije kandidata za pojedinu funkciju. Obrazac mora biti priložen u originalu, tj. s vlastoručnim potpisom kandidata. Obrazac na kojemu se skupljaju potpisi podrške može sadržavati kako originalne tako i skenirane potpise članova, tj. ne trebaju biti u izvorniku. Obrazac sa skeniranim vlastitim potpisom davatelj potpisa podrške osim kandidatu elektroničkom poštom mora dostaviti i Glavnoj tajnici (maja@huoj.hr). Za kandidature poslane poštom datumom predaje smatrat će se datum na poštanskom žigu.

Obrasci kandidature i obrasci podrške kandidature

Obrazac kandidature za predsjednika

Obrazac za prikupljanje potpisa – predsjednik 

Obrazac kandidature za zamjenika predsjednika

Obrazac za prikupljanje potpisa – zamjenik predsjednika

Obrazac kandidature za člana Upravnog odbora

Obrazac za prikupljanje potpisa – Upravni odbor

Obrazac kandidature za člana Nadzornog odbora

Obrazac za prikupljanje potpisa – Nadzorni odbor

Obrazac kandidature za člana Suda časti

Obrazac za prikupljanje potpisa – Sud časti

Obrazac kandidature za predsjednika podružnice

Obrazac za prikupljanje potpisa – predsjednik podrudžnice

Obrazac kandidature za tajnika podružnice

Obrazac za podnošenje žalbi na odluku IP o prihvaćanju kandidatura

Obrazac za prigovor na objavljene kandidacijske liste

Opće informacije potražite u ranije objavljenom tekstu te u Pravilniku o izboru u tijela Udruge i Odluci o raspisivanju redovitih izbora.

Obratite nam se i na: izbori@huoj.hr .