HUOJ i HND za transparentno iskazivanje angažmana komunikacijskih savjetnika u izbornoj kampanji

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) i Hrvatsko novinarsko društvo (HND) čvrstoga su stava da angažman komunikacijskih savjetnika u predstojećoj izbornoj kampanji mora biti transparentan.

Ključna odrednica te transparentnosti jest javnost podataka o tome za koju stranku, političara ili nezavisnoga kandidata komunikacijski savjetnik ili agencija rade. Javno iskazivanje angažmana u predizbornim kampanjama od presudne je važnosti kad komunikacijski savjetnici nastupaju u medijima kao analitičari političkih i komunikacijskih događanja i procesa. Medijski istupi su, uz jasno navođenje političkih izbornih kampanja u kojima se sudjeluje, u cijelosti prihvatljivi.

Angažman u političkoj kampanji nije razlog da komunikacijski stručnjaci ne nastupaju kao medijski sugovornici, ali njihov angažman pri tome mora biti jasno iskazan. Jedino će tako uloge i interesi biti transparentni.

Stoga HUOJ poziva sve stručnjake za odnose s javnošću koje su angažirali političari ili stranke na javno očitovanje o njihovu angažmanu putem medija te objavu referencija na vlastitim mrežnim stranicama. Javno očitovanje o angažmanu podjednako je važno za samostalne komunikacijske stručnjake, za zaposlenike agencija za odnose s javnošću i za stručnjake koji sudjeluju u pro bono angažmanima.

Hrvatsko novinarsko društvo poziva novinare da od komunikacijskih stručnjaka koje intervjuiraju traže da navedu u čijoj su izbornoj kampanji angažirani. HND također od urednika očekuje da te podatke objave.

HND i HUOJ pozivaju medije, a posebno javnu televiziju, da donesu uređivačke politike koje će na transparentan način, među ostalim, definirati odnose između stručnjaka za odnose s javnošću i novinara, urednika i redakcija te propisati kriterije za sudjelovanje u emisijama.

 

 

PREDSJEDNICA HUOJ
Aleksandra Kolarić

PREDSJEDNIK HND-a
Saša Leković                                                                                            

 

Podijeli objavu
Prethodni članak[LITERATURA] „Odnosi s javnošću“ – prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič
Sljedeći članakProdano 2,7 milijuna novina više: Je li Brexit spas za tiskana izdanja u UK-u?
HUOJ je strukovna udruga i okuplja djelatnike koji se bave poslovima vezanim za odnose s javnošću radi unapređenja struke kao i zaštite njihovih interesa kroz različite djelatnosti predviđene Statutom udruge. Udruga radi na obrazovanju i stručnom usavršavanju članova, organizira godišnje konferencije za odnose s javnošću, radionice i stručne rasprave i dodjeljuje godišnju strukovnu nagradu Grand PRix. HUOJ je 2007. pokrenuo stručnu biblioteku „PRint“ (PR international) u kojoj je dosad objavljeno 11 stručnih knjiga i priručnika - prijevoda eminentnih svjetskih i djela naših autora. Rad udruge organiziran je prema sekcijama (Sekcija za javni sektor i nevladine udruge, Sekcija za DOP, Sekcija za korporativne komunikacije, Studentska sekcija), radnim grupama (Radna grupa za digitalne komunikacije, Radna grupa za obrazovanje u OSJ HUOJ edu, Radna grupa za HUOJ certificiranje, Radna grupa za istraživanje stanja u struci) te lokalno po podružnicama HUOJ-a ( Dalmatinska podružnica, Dubrovačka podružnica, Primorsko-istarska podružnica, Podružnica središnje Hrvatske, Slavonska podružnica) Više možete pročitati na: huoj.hr.