Utorak, 14. srpanj |18,00h
Velika dvorana I./HND
k

Predavanje dr.sc. Biljane Janev Hutinec na temu Predstavljanje Strategije i Akcijskog plana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj u sklopu održavanja Ciklusa tribina iz područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, aktualni problemi i moguća rješenja – II dio Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske (Strategija) temeljni je dokument zaštite prirode kojim se određuju dugoročni ciljevi i smjernice očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti te način njezina provođenja.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode koordinira izradu Nacrta Strategije u suradnji s drugim središnjim tijelima državne uprave. Ova Strategija se donosi temeljem članka 10. i članka 11. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/2013), te ispunjenja obveza međunarodnih Konvencija koja je Republika Hrvatska stranka. Cilj Strategije je očuvati raznolikost žive prirode i osigurati njenu obnovu na području Republike Hrvatske te održavati funkcionalne ekosustave i omogućiti dugoročni održivi razvitak. Ona promovira smanjivanje direktnih i indirektnih utjecaja na bioraznolikost i georaznolikost, održivo korištenje prirodnih dobara, kao i jednoliku raspodjelu dobrobiti koje proizlaze iz korištenja genetskih izvora. Okuplja zajedno sve dionike – državnu upravu, institucije koje djeluju na području zaštite prirode, područnu (regionalnu) i lokalnu samoupravu, privatni i znanstveni sektor, organizacije civilnog društva te ostale dionike, u planiranju, implementaciji i evaluaciji njenih učinaka. Također, cilj Strategije je i osigurati osnovne informacije o prirodi, podići svijest o važnosti zaštite prirode i pokrenuti promjene koje će kroz odgovarajuće mjere doprinijeti njenom uspješnom provođenju.

Predavanjem će biti obuhvaćene glavne odrednice Strategije i akcijskog plana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, obveze donošenja, koji su definirani prioriteti u narednom razdoblju, tko čini i koje su zadaće koordinacijskog tijela i radnih grupa

Potvrda dolaska na e-mail: huszpo@huszpo.hr

at

Podijeli objavu
Prethodni članakWeekend Media Festival donosi novi pogled na biznis i industriju
Sljedeći članakPredstavljen HND-ov Centar za zaštitu slobode izražavanja
Hrvatsko novinarsko društvo utemeljeno je 18. prosinca 1910. godine, član je Međunarodne federacije novinara (IFJ) i broji preko tri tisuće članova. Ciljevi Hrvatskog novinarskog društva su: a) ostvarivanje profesionalnih interesa, etičnosti i slobode javnog izražavanja; b) promicanje Ustavom zajamčenih prava javnosti da bude izviještena o svim zbivanjima u društvu, te prava svake osobe na slobodu izražavanja, mišljenja i dostupnost svim javnim glasilima; c) čuvanje ugleda i dostojanstva profesije, d) zaštita novinara od samovolje izdavača i sprečavanje monopola; e) materijalna i socijalna zaštita novinara. Skupština je najviše tijelo upravljanja HND-om, koja bira predsjednika, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Vijeće časti i dio članova Upravnog odbora Fonda solidarnosti. Više možete pročitati na: www.hnd.hr//