Dostupna besplatna HAKOM-ova aplikacija „Procjenitelj troškova“, internetski servis koji korisnicima telefonskih usluga ili pristupa internetu olakšava izbor najpovoljnije tarife u skladu s njihovim navikama telefoniranja ili uporabe interneta.

HAKOM je pustio u rad besplatnu aplikaciju „Procjenitelj troškova“, internetski servis za sve privatne korisnike elektroničkih komunikacijskih usluga koji žele lakše odabrati optimalnu tarifu prema svojim navikama telefoniranja i/ili uporabe interneta. Aplikacija procjenjuje ukupni mjesečni trošak svih aktivnih tarifa i operatora, bez mogućih uračunatih popusta, na temelju podataka koje korisnik sam unosi, te nizom, od najjeftinije k najskupljoj, prikazuje po jednu najpovoljniju tarifu svakog operatora. Dodatnim izborom ponudu pojedinog operatora moguće je naknadno proširiti prikazom pet najpovoljnijih tarifa za svakog operatora. Sve ponuđene tarife nakon izračuna i prikaza imaju poveznice na internetske stranice operatora, gdje se tada mogu dobiti podrobnije informacije o tarifi, uključujući i razne popuste i pogodnosti ako postoje. Na taj način korisnici na jednom mjestu mogu puno lakše i jednostavnije doći do informacija koje će im olakšati odluku u izboru najpovoljnijeg operatora i tarife, a u konačnici i smanjenje troškova za telekomunikacijske usluge.

Aplikacija na početnom zaslonu nudi izbor šest vrsta usluga, po tri za usluge u mrežama nepokretnih i pokretnih komunikacija: telefon, pristup internetu ili uslugu koja uključuje oboje. Izborom vrste usluge pojavljuju se osnovni pokazatelji potrošnje koje korisnik treba ispuniti poput broja poziva, utrošenih minuta, međunarodnih poziva i njihova trajanja te količine podatkovnog prometa i brzine pristupa internetu. Aplikacija omogućuje i puno detaljnije specificiranje potrošnje, ukoliko se to želi, jednostavnim izborom detaljnijeg unosa podataka, gdje se osim broja poziva i minuta može točno odrediti koliko se poziva očekuje prema istom operatoru, koliko prema ostalim, ostvaruju li se pozivi prema brojevima u mrežama nepokretnih ili pokretnih komunikacija, u kojem dijelu dana su pozivi, ili čak jesu li pojedini pozivi vikendom ili praznikom. Isto tako, moguće je i detaljno odrediti broj i trajanje međunarodnih poziva prema najčešće pozivanim zemljama iz Hrvatske, kao što su Austrija, BiH, Italija, Njemačka, Slovenija i Srbija, odnosno odabrati pozive prema ostatku Europe ili Svijetu.

Procjenitelj troškova nije sustav za naplatu i ne može s apsolutnom točnošću izračunati mjesečni račun pojedine usluge već samo procijeniti korisnikov mjesečni trošak, ali pri tome može biti od iznimne koristi kada korisnici traže najpovoljniju ponudu na tržištu prema svojim navikama ili željama. Još jednom se napominje da zbog jasnoće izračun prikazuje mjesečni trošak bez uračunatih popusta, promocija, tzv. bonusa, ili sličnih pogodnosti koje mogu u konačnici umanjiti mjesečni iznos računa. Sve takve pogodnosti u ponudi korisnik mora sam uzeti u obzir pri konačnom izboru njemu najpovoljnije tarife, čemu će pomoći izravne internetske poveznice na stranice prikazanih tarifa.

Procjenitelj troškova može se naći na internetskim stranicama HAKOM-a www.hakom.hr ili na izravnoj internetskoj adresi http://procjenitelj.hakom.hr/