U prvih devet mjeseci 2021. na tržištu elektroničkih komunikacija nastavljen je trend rasta ukupnih ulaganja koja su veća za 16 posto u odnosu na isto razdoblje 2020. U nepokretnoj mreži zabilježen je značajan porast ulaganja u svjetlovodnu pristupnu infrastrukturu od 127 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Također, u prvih devet mjeseci ove godine ukupni prihodi na tržištu elektroničkih komunikacija povećani su za pet posto. U odnosu na usluge, zabilježen je rast prihoda od širokopojasnog pristupa internetu od 13 posto, najma mreže i vodova od pet posto i naplatne televizije od četiri posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Rast ulaganja u svjetlovodnu pristupnu infrastrukturu proporcionalno prati i rast broj novih priključaka putem svjetlovodnih tehnologija, kojih je u godinu dana 33 posto više. Iz podataka je vidljivo kako korisnici sve više migriraju na svjetlovodnu infrastrukturu s obzirom na to da je broj priključaka na bakrenoj infrastrukturi u padu. Na kraju trećeg tromjesečja udio broja širokopojasnih priključaka sa brzinom većom od 30 Mbit/s iznosio je 55 posto od ukupnog broja priključaka. Također, broj širokopojasnih priključaka vrlo visokih brzina nastavlja rasti te u trećem tromjesečju udio priključaka sa brzinom većom od 100Mbit/s iznosi 25 posto. Raste i ukupan broj korisnika paketa usluga, najviše onih s 4D paketima jer migriraju s 3D paketa zbog većih popusta na grupiranje fiksnih i mobilnih usluga.

Roaming minute stranaca u nacionalnim mrežama ukazuju na dobru turističku sezonu u Republici Hrvatskoj te je broj minuta povećan za 47 posto u trećem tromjesečju 2021. usporedno s istim razdobljem 2020.

Više od polovice kućanstava televiziju gleda putem nekog od oblika naplatne televizije te je primjetan rast prihoda i broja priključaka. U odnosu na isto razdoblje lani, na tržištu naplatne televizije zabilježen je porast ukupnih prihoda i ukupnog broja priključaka od četiri posto. Od usluga naplatne televizije i dalje je najzastupljenija televizija na internetskom protokolu (IPTV) s više od 51 posto priključaka.

Na tržištu telefonskih usluga u nepokretnoj mreži nastavlja se trend pada broja korisnika, ukupnih prihoda i odlaznog prometa. Uspoređujući isto razdoblje lani, broj korisnika i prihodi manji su za jedan posto, dok je ukupni odlazni promet operatora niži za 11 posto.

Podaci o tržištu elektroničkih komunikacija dostupni su na internetskoj stranici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) putem poveznice.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr